Gość: iw
2007-07-24 00:00
wentylacja oddymiająca
czy może ktoś mnie nakierować na jakieś przepisy, które dotyczą oddymiania w budynkach wysokich. konkretnie chodzi mi o to czy można zrealizować oddymianie za pomocą klap na dachu i ewentualnie poprzez okna z siłownikami, czy też wymagane jest zastosowanie wentylatorów = kanałów.
Gość: Łukasz
2007-07-25 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
należy wyjść od paragrafu 245 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) - tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156 (zmiany weszły w życie z dniem 27 maja 2004 r.), następnie zajrzeć do normy PN-B-02877-2, gdzie są bardziej szczegółowe wytyczne. Ewentualnie podaje do siebie kontakt 605 678 927 chętnie pomogę, pozdrawiam Łukasz
Gość: iw
2007-07-26 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
dziękuję bardzo, znalazłam to co trzeba