Gość: gonzo
2011-10-11 19:19
wentylacja - nie da się wyłączyć
Jestem na etapie odbierania nowego mieszkania od dewelopera. W mieszkaniu w łazience oraz w kuchni w kratce wentylacyjnej zamontowany jest wentylator , który podłączony jest pod instalację elektryczną mojego mieszkania. Zauważylem, że w kuchni oraz łazience wentylatora nie da się wyłączyć na stałe - cały czas działa niezależnie czy ktoś jest w mieszkaniu czy nikogo nie ma, mogę tylko przyciskiem zwiększyć mu obroty (wydajność).
W Polskiej Normie nr PN 83/B-03430 w punkcie 4.2 doczytałem się , że " Wentylacja mechaniczna powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomieszczeń, z odpowiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem." natomiast w moim przypadku,tak jak pisałem wcześniej ,jest ona włączona przez cały czas, bez możliwości wyłączenia.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i wentylacja przez cały czas musi działać powodująć ciągły szum i pobierając prąd z mojego mieszkania - gdyż nie mam możliwości całkowitego jej wyłączenia ( nawet kiedy dłużej nie przebywam w mieszkaniu).
Dodam,że budynek ma tylko 5 pięter.
Gość: Tomek
2011-10-11 23:50
Re: wentylacja - nie da się wyłączyć
W 2000r. wyszła korekta do tej normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000


W rozporządzeniu Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

pkt 2.1.4. W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja
grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.
Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę.
W okresie nocnym (np. od godziny 2200 do 600) strumienie objętości powietrza, podane w 2.1.2., mogą być zredukowane do 60 %.
Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań.
W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej.
W mieszkaniach wyposażonych w paleniskach na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona).