Gość: dociekliwy
2009-05-29 00:00
temperatura w kotłowni
zdaje sobie sprawę że nie jest to forum ogrzewnictwa, ale mam pytanie związane z temperaturą w kotłowni. czy ktoś spotkał się z uzasadnieniem temperatury obliczeniowej 20stC w kotłowni wg nowej normy?
Gość: gość
2009-05-29 00:00
Re:temperatura w kotłowni
Proponuję poczytać rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. Dz. U Nr 75, poz. 690 z póź.zm. - tam znajdziesz wymagane temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń.
Z praktyki myślę, że np. dla kotłowni olejowej można przyjąć temperaturę obli. + 15 - 16C, która ma wpływ na stan lepkości oleju opałowego doprowadzanego przewodami do palnika kotła.
Dla kotłowni na paliwo stałe, przyjął bym temp. obl. 8 - 12C.
Oczywiście w kotłowniach - myślę, że jednym z najważniejszych elementów jest wentylacja uwzględniająca niezbędną ilość doprowadzanego powietrza do spalania paliwa.
Gość: dociekliwy
2009-05-29 00:00
Re:temperatura w kotłowni
właśnie w tym problem że istnieje różnica między "warunkami jakim powinny odpowiadać budynki..." z których wynika że można przyjąć 8-12C, a nową normą PN-EN 12831:2006 w której temperatura kotłowni lub węzła cieplnego powinna wynosić 20C
Gość: ???
2009-05-30 00:00
Re:temperatura w kotłowni
Warunki są "ważniejsze" od normy
Gość: sa
2014-01-09 21:25
Re: temperatura w kotłowni
chyba raczej norma od warunków
Gość: kaska
2014-01-12 18:14
Re: temperatura w kotłowni
norma nie jest dokumentem obligatoryjnym. rozporzadzenie jest.
Gość: gość
2015-11-19 12:16
Re: temperatura w kotłowni
Norma jest powołana w rozporządzeniu zatem obowiązuje tak samo jak rozporządzenie zatem poprawnie jest brać temperaturę wyższą do obliczeń.
Gość: Piotr
2017-06-23 15:15
Re: temperatura w kotłowni
To przepisy rozporządzenia powołują normę i one określają zakres obowiązywania (są nadrzędne). W par. 134 ust 2 zdecydowano, że temp. wewn. stosujemy wg rozporządzenia (czyli wyłączono ze stosowania ten zakres normy). "Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą:"
Ponadto prawo budowlane jednoznacznie określa że warunki techniczne określone rozporządzeniem są wiążące a odstępstwo od nich możliwe tylko za zgodą Ministra.
Z drugiej strony można w niektórych przypadkach skorzystać z *) na końcu tabeli zawartej w rozporządzeniu.
Ja przyjmuję pom. techniczne w piwnicy (kotłownia do 25kW) +5st. - pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi.