Gość: M
2009-05-07 00:00
przyłącz do wodociągu
Czy są przepisy zabraniające nasadzeń ( drzew, krzewów) na przyłaczu wody ? do budynku ?
Gość: Robert
2009-05-08 00:00
Re:przyłącz do wodociągu
"W pasie szerokości 2m nad przyłączem nie wolno sadzić drzew, krzewów ani obiektów małej architektury"
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Warszawa 2006r