Gość: Lato
2006-02-02 00:00
procedura pomiaru sprężu ??????
Teraz potrzebuję wiedzy na temat : jak się mierzy spręż wentylatora w centrali, czy wystarczy normalny ciśnieniomierz działający na zasadzie rurki Prandtla, czy przepustnice mają być pozamykane, jak ma być ustawiona centrala ( jest to centrala II-biegowa)????
Po prostu jak to zrobić żeby dobrze zmierzyć :):)
Gość: MM
2006-02-03 00:00
Re:procedura pomiaru sprężu ??????
Cze, przystojny Tomku z prawicy, znowu chcesz uzupełniać wiedze ;)?
Gość: Lato
2006-02-03 00:00
Re:procedura pomiaru sprężu ??????
Oczywiście !! hehe Kiedy trzeba uzupełnić :P
to może ty mi odpowiesz ?? jak zmierzyć spręż ??
Gość: pabllo
2006-02-04 00:00
Re:procedura pomiaru sprężu ??????
Charakterystyka wentylatora wyraża zależność między spiętrzeniem całkowitym pc, w funkcji wydatku Q przepływającego przez wentylator, sprawnością a wydatkiem Q wentylatora oraz mocą energii elektrycznej dostarczanej do wentylatora.
Przy czym zwykle jako wydajność przyjmuje się: objętościowe natężenie przepływu powietrza o gęstości  = 1.20 kg/m3 przepływającego przez płaszczyznę wlotu lub wylotu wentylatora.
Przy zdejmowaniu indywidualnej charakterystyki wentylatora głównego, do zmiany jego parametrów pracy wykorzystuje się zasuwę w kanale wentylacyjnym. Pomiary wykonuje się przy co najmniej 6 skrajnych położeniach zasuwy.
Każdorazowo mierzy się ciśnienie statyczne powietrza przed i za zasuwą (patrząc od strony kopalni) oraz prędkość średnia z przekroju dyfuzora oraz moc na zaciskach silnika wentylatora. W kanale zabudowane są na stałe sondy ciśnienia statycznego przed i za zasuwą oraz sonda ciśnienia dynamicznego na wlocie do kanału, które połączone są wężami z mamometrami w budynku stacji wentylatorów, najczęściej są to manometry cieczowe typu U-rurka, z których odczytuje się wartość cisnienia. Prędkość powietrza na dyfuzorze mierzy się anamemetrem co najmniej 3 raz dla każdego położenia zasuwy i wyznacza się wartośc średnia dla każdego położenia zasuwy i mnożąc przez przekrój poprzeczny dyfuzora uzyskuje się wartośc wydajności wentylatora
Spietzrebie całkowite wentylaotrea uzyskuje się odejmując od odczytanej wartości cinienia statycznego za zasuwą wartość obliczonego cisnienia dynamicznego w kanale (dlatego odejmuje się bo jest to wartośc cisnienia całkowitego przed wentylatorem po stronie ssącej).
N/m2
- spiętrzenie dynamiczne N/m2
Dodatkowo należy pomierzyć gęstość powietrza atmosferycznego i gęstośc powietrza wypływającego z kopalni czyli w kanale przedwentylatorem(wystarczy jednorazowo)
W przypadku gdy gęstość powietrza d dopływającego do wentylatora jest inna niż 1.20 kg/m3 (ale nie więcej niż 5%), należy uwzględnić korektę (k) dla pomierzonego spiętrzenia i mocy, stosując wzór:
k = 1.2/d
N = Np*k
pst = k*pst
pc = k*pcp
gdzie :
Np - moc pomierzona na zaciskach silnika KW
pcp - pomierzone spiętrzenie całkowite N/m2
pst - pomierzone spiętrzenie statyczne N/m2
sprawność wentylatora
Moc użyteczną obliczamy ze wzoru :
Nu = Q*pc W
Gość: > LATO <
2006-02-06 00:00
Re:procedura pomiaru sprężu ??????
Dzieki so much - przestudjuję to .