Gość: zibi
2005-07-27 00:00
prędkości nawiewu i wywiewu na kratkach wentylacyjnych
Projektuję instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach naprawy samochodów (warsztatu).Nie ma tam kanałów przeglądowych .Moje pytanie brzmi: Jaka jest dopuszczalna prędkość powietrza na kratce went.w takim obiekcie?
Wg. wytycznych nawiew powietrza jest zorganizowany 1m nad powierzchnią posadzki, zaś wywiew jest z dwóch poziomów:0,5m nad posadzką(40%całk. ilości wywiewanego powietrza) i tuż pod stropem(60%całk. ilości wywiewanego powietrza). W Malickim wyszczególnia się nawiewniki umieszczone w pobliżu strefy przebywania ludzi(nawiew i wywiew jest na dole nad posadzką) i tam zalecana prędk. wynosi 1 do 2m/s a dla wywiewników 2 do 3 m/s.Ponieważ ta sama instalacja pracuje w 3 trybach (tryb awarii 6 wymian,tryb zwykłej pracy instalacji ok.3 wym/h,tryb kiedy nie użytkuje się obiektu ok.1,6 wym/h)to czy podawana w Malickim prędkość na kratkach dotyczy najbardziej trybu zwykłej pracy instal.podczas użytkowania instalacji? bo wtedy przebywają tam pracownicy?Jak jest awaria to te prędkości chyba mogą być większe?
jaki jest dopuszczalny poziom natęż.dźwięku na takich kratkach(dB(A))
Gość: heh
2005-07-27 00:00
Re:prędkości nawiewu i wywiewu na kratkach wentylacyjnych
nie ważne jaka jest predkosc na samej kratce - tylko jaka jest predkosc w strefie przebywania ludzi (chyba dobierasz zasięg strumienia ?)
podobnie z cisnieniem akustycznym - nie ważne ile na jednej kratce - wazne ile bedzie po dodaniu wszystkich źródeł hałasu w pomieszczeniu
a po trzecie pisz w rozdziale "dla studentow" to wiecej osob ci pomoze