Gość: mcry
2009-05-27 00:00
odbiór mieszkania
Witam
Jestem w trakcie odbioru mieszkania. Pan z którym odbierałem zakwestionował układ wentylacji brakiem nawiewu a przez to niespełnieniem normy "PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000 ". Deweloper stwierdził,że wszystko jest spełnione , bo mogę sobie rozszczelnić okna i otwierać drzwi !!!? Ja mu odpowiedziałem, że na rok wyjeżdżam z kraju i co wtedy, a on znowu rozszczelnione okna i otwarte drzwi !!! W jaki prawny sposób mogę rozwiązać problem. Czy zmierzyć wydajność wentylacji przy zamkniętych oknach i czyj pomiar byłby miarodajny i niepodważalny przez dewelopera (ile to ew. kosztuje). Za wszelka pomoc bardzo dziękuję, bo jestem laikiem w tych sprawach.
Gość: zdzisiu122
2009-05-27 00:00
Re:odbiór mieszkania
w/g norm powinna być iednokrotna wymiana powietrza w ciągu godziny - to jest -ciąg kominowy - od 0,6 do 1,4 m/s przy kratce wentylacyjnej o powierzchni 200 cm2 netto . 1 m/s przy tej kratce daje 72 m3 / h . kubatura lokalu średniego wynosi około 120m2 , jeżeli doliczymy jeszcze łazienkę to średnia będzie przybliżona do jednokrotnej wymiany na godzinę . okna w budynkach mieszkalnych od roku 1994 ( nowe prawo budowlane )muszą być fabrycznie rozszczelnione - mają częściowe wycięcia uszczelek , lub zamontowane nawiewki w oknach .
Gość: Marcin
2009-05-28 00:00
Re:odbiór mieszkania
od 1 stycznie 2009 obowiązuje , Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury1)z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniąjace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. w
§ 155 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnic
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cześciach przegród zewnetrznych."; wycięcie uszczelek nie wchodzi w grę bo okno ma być szczelne a dopływ powietrza przez nawiewnik.
Powinieneś miec sprawny wyciąg w łazience(50 m3/h) i kuchni(50 m3/h) - chcociaż jak masz grawitacje to przy takiej pogodzie raczej cięzko o odpowiedni ciąg.
Możesz powołać się na to rozporządzenie.