Gość: mieszkaniec
2007-03-20 00:00
nawiem z kratek w bloku - jak to rozwiązać?
Problem z wentylacją mamy prawie we wszystkich mieszkaniach. Jeśli są zamknięte okna to przez kratki nawiewa powietrze. Mimo iż kilka osób zamontowało sobie napowietrzacze na własny koszt, to tylko w paru przypadkach rozwiązało to problem. Blok został odebrany w 2005 roku, a deweloper twierdzi że to nie jego sprawa, że mamy złą wentylację. Powołuje się na PN-83/B-03430 , że wówczas obowiązywała taka ustawa i nie ma obowiązku nic z tym robić , bo wszystko zgadza się z w/w normą. Właścicielom mieszkań dla polepszenia wentylacji proponuje uchylać okna, że jak będziemy mieć rozszczelnione okna , to nie będziemy mieć problemów z wentylacja i zaparowywaniem szyb (ale w zimie to raczej rudno spełnić taki warunek).
Czy badania kominiarskie maja być robione przy zamkniętych czy też przy otwartych oknach i co jako wspólnota możemy zrobić w tej sprawie, aby poprawiono wentylację.
Kierownik budowy wmawiał mi, że skoro jest wentylacja grawitacyjna , to przy zamkniętych oknach to normalne , że jedną kratka dmucha, a druga wciąga.
Oto pismo jakie otrzymaliśmy jako wspólnota z przeglądu przewodów kominowych:
"Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych
(...) W wyniku kontroli stwierdza się :
Objęte kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom w/w. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
Po wykonaniu kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych oraz czyszczenia w budynku stwierdzono: Z uwagi na szczelną stolarkę okienna , zastosowaną przy przewodach wentylacji grawitacyjnej, działającej na zasadzie dopływu powietrza z zewnątrz, występuje przy zamkniętych oknach odwrotny ciąg. W celu usunięcia zjawiska odwrotnego ciągu, zaleca się zastosowanie okiennych automatycznych nawiewników powietrza. (...) Przewody kominowe z kontrolowanych mieszkań drożne na całej długości, podłączenia kratek wentylacyjnych prawidłowe.
Zgodnie z art. 70 ustawy wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej."
Dalej następują dane odczytów: (podaje kilka z 80)
Nr mieszkania - ciąg łazienka - ciąg kuchnia - uwagi.
(...)
12 - 0,85 m/s - nawiew - przy zamkniętych oknach
14 - 0,44 m/s - 0,32 m/s
15 - 0,50 m/s - nawiew - przy zamkniętych oknach
16 - 0,85 m/s - nawiew - przy zamkniętych oknach
17 - 0,94 m/s - 0,55 m/s
18 - nawiew - 0,76 - przy zamkniętych oknach
19 - 0,53 m/s - nawiew - przy zamkniętych oknach
(..).
Gość: Kominiarczyk
2007-03-20 00:00
Re:nawiem z kratek w bloku - jak to rozwiązać?
w jakiej jest to miejscowości?, z czego są wykonane kanały wentylacji grawitacyjnej?, i ewentualnie proszę przesłać zdjęcia dachu na e-maila kominiarczyk@rubikon.pl
Janusz
Gość: Gklima
2007-03-20 00:00
Re:nawiem z kratek w bloku - jak to rozwiązać?