Gość: janusz
2008-11-17 00:00
dopuszczlny spadek
Jaki jest dopuszczalny spadek w Pa na nawiewniku bądź kanale wentylacyjnym?
W CADVENCIE mam zaznaczone niektóre liczby w wynikach na zielono. Co to oznacza?
Pozdrawiam.
Gość: tom
2008-11-20 00:00
Re:dopuszczlny spadek
Co masz na myśli pisząc "dopuszczalny" ???
Gość: janusz
2008-11-23 00:00
Re:dopuszczlny spadek
pisząc "dopuszczalny" miałem na myśli taki, przy którym instalacja będzie właściwie pracowała? czy jest jakaś wartosc graniczna?
POzdrawiam.
Gość: Saszaq
2008-11-27 00:00
Re:dopuszczlny spadek
Instalacja będzie właściwe pracować jeśli jej opory będą mniejsze niż spręż wentylatora przy zadanym wydatku.
Gość: Piotr
2008-11-30 00:00
Re:dopuszczlny spadek
A proszę powiedzieć jak zachowywać się będzie instalacja gdy opory nawiewnika będą wyższe niż spręż wentylatora? Pytanie do Saszaq
Gość: Saszaq
2008-12-02 00:00
Re:dopuszczlny spadek
Wydatek powietrza z całej instalacji będzie mniejszy (niż zakładaliśmy). Proponuję znaleźć na internecie krzywe pracy jakiegokolwek wentylatora (krzywa wydatku do ciśnienia). Zobrazuje to całkowicie "problem".
Gość: Piotr
2008-12-02 00:00
Re:dopuszczlny spadek
Witam
Generalnie jest tak, że spadek ciśnienia jest zależy od przepływu. Opory na nawiewniku nigdy nie będą większe niż spręż wentylatora. ZAWSZE spręż wentylatora równy jest sumie strat ciśnienia na nawiewniku oraz na kanałach, kształtkach, przepustnicach itd. Inaczej być nie może.
Podobnie jak ZAWSZE strata ciśnienia od punktu włączenia do sieci wodociągowej do perlatora wylewki (powiększona o wys. geometryczną) równa jest ciśnieniu dyspozycyjnemu w punkcie włączenia (czasami mówi się o wypływie wody pod dużym ciśnieniem, ale ciśnienie np. wody w punkcie wypływu zawsze równe jest ciśnieniu atmosferycznemu).
A także ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej równe jest stratom ciśnienia w całym obiegu. Zawsze (pomijając ciśnienie grawitacyjne itp).
Zatem pisanie, że strata ciśnienia na nawiewniku może być wieksza niż spręż wentylatora jest twierdzeniem lekko chybionym.Ona będzie ZAWSZE mniejsza.Oczywiście punkt pracy wentylatora (przecięcie krzywej strat ciśnienia instalacji z krzywą sprężu) ułoży się sam, dopasowując się do instalacji, ułoży się zatem również przepływ objetościowy ("nawiew").
Generalnie o to chodziło w moim pytaniu :)
Gość: Piotr
2008-12-02 00:00
Re:dopuszczlny spadek
A odpowiadając na pytanie Janusza: zbyt duży spadek ciśnienia na nawiewniku może generować zbyt duży hałas, prędkość nawiewu może być zbyt duża (ale oczywiście zależy to od tego, jaki zasięg potrzebujemy). Wadą dużego spadku jest też większy wymagany spręż wentylatora w centrali wentylacyjnej (oczywiście jeżeli ta strata ma wpływ na spręż, bo przecierz i tak musimy dodatkowo dławić przed nawiewnikami żeby otrzymać przepływy projektowe). Zaletą dużych spadków ciśnienia na nawiewniku jest to, że w przypadku w miarę symetrycznego układu kanałów od wentylatra do nawiewników (podobne spadki ciśnień do każdego nawiewnika) w pewnych przypadkach możemy odpuścić sobie dodatkowe dławienie przepustnicami, jeżeli na każdym nawiewniku chcemy utrzymać taki sam wydatek (stosunek strat ciśnienia na nawiewniku do straty na instalacji jest duży i to ona ma kluczowy wpływ na rozkład powietrza na poszczególne nawiewniki).
Ale reasumując: wadą dużego spadku ciśnienia może być hałas, zbyt duże prędkości nawiewu (a więc i zasięgi) oraz większe wymagane spręże wentylatorów. Ww. zaletę można pominąć :)