Gość: adam
2008-07-22 00:00
Zyskie od powietrza świezego
Mam projekt zwykorzystaniem centrali i klimakonwektorów wentyl.... czy Zyski od powietrza świezego uwzględniamy przy okresleniu mocy chłodniczej dla chłodnicy centrali?
Gość: -
2008-07-27 00:00
Re:Zyskie od powietrza świezego
Jesli masz jedno lub kilka dużych pomieszczeń wymagających znacznych ilości powietrza to najlepiej schłodzić powietrze świerze centralnie - wtedy nie ujmujesz potrzebnej mocy do schłodzenia świerzego powietrza na klimakonwektorach. Natomiast jeśli masz więcej pomieszczeń o wymagających małych strumieni to nie koniecznie trzeba centralnie schładzać powietrza. Odpowiednia lokalizacja wzajemna nawiewnika i klimkonwektora oraz ujęcia niezbędnej mocy na schłodzenia św. powietrza załatwi sprawę. Te przyjmowane 32 stopnie do obliczeń jako temp. powietrza zewnętrznego nie często występuje w sezonie w miejscach nienasłonecznionych, a w obecnym lecie max był 25 stopni.
Gość: adam
2008-08-04 00:00
Re:Zyskie od powietrza świezego
Mam dwie duze sale ....i schładzm powietrze centralnie a klimakonwektory w lecie doziebiają powietrze
czyli obliczając moc chłodnicy centrali biore wszystkie zyski(nasłonecznienie,ludzie itd) + zyski od powietrza świezego...
a licząc moc chłodnicza klimakonwektorów Od całkowitych zysków odejmuje te zyski od powietrza świezego????????
Czy do centrali tez nie uwzglkędniam zysków od pow. świezego??
Gość: -
2008-08-06 00:00
Re:Zyskie od powietrza świezego
moc chłodnicy wynika będzie z ustalonej ilości powietrza nawiewanego (ustalonej lub obliczonej) przy założeniu schłodzenia powietrza nawiewanego z 32 do 24 -dt (4 do 6oC) czyli maksymalnie do 18oC. Ta różnica dt jest przy ustalonej ilości powietrza parametrem decydującym o zdolności chłodniczej strumienia i tak dla 15kW zysków w pzy dt=6oC będziemy miec strumień 7500m3/h. Z tym że moc chłodnicy liczy się dla dt=14oC ( 32-18) i wyniesie w przybliżeniu 35kW*1,35 = 47,25kW ( 1,35 = uwzględniamy moc niezbędną na pokrycie ciepła powstającego przy skraplaniu pary na chłodnicy - tzw moc całkowita). Jeśli weźmiemy tylko 3750m3/h bo to wystarcza ze względów higienicznych i chcemy zmniejszyc wielkoś kanałów, to 7,5kW muszą przejąc klimkonwektory.