Gość: marian-
2004-10-06 00:00
Zielona Karta
Jaki jest status na dzień dzisiejszy Zielonej Karty - firma której świadczę usługi z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wymaga aktualnego świadectwa kwalifikacji ?
Gość: Jerzy Stachowiak
2004-10-07 00:00
Re: Zielona Karta
"Zielona karta" funcjonuje od kilku lat na rynku. Często posiadanie jej jest wymagane przez inwestorów na etapie przetargu.
Zielona karta po odbyciu szkolenia przyznawana jest m.in. przez Gdańskie i Poznańskie Centrum Szkoleń pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa.
20 kwietnia 2004 r. została uchwalona ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz.1263). Z ustawy tej wynika konieczność posiadania świadectwa kwalifikacji od 1.01.2006 r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy Dz.U. Nr 195 poz. 2009).
Zielona karta nie wystarczy.
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Gość: marian
2004-10-07 00:00
Re: Re: Zielona Karta
czyli do 01.01.2006 r będzie respektowana - dobrze byłoby jasno i wyrażnie przekazać w sposób oficjalny wykładnie funckjonowania dotychczsowych uprawnień,kiedy kończysię ich ważność bo zdecydowana większość posiadaczy różnych świadectw kwalifikacji jest poprostu zdezorientowana.Może któryś z Ośrodków szkoleniowych tym problemem by się zajął. Dziękuję za informacje