Gość: kazek
2007-03-27 00:00
Zaoaptrzenie w wodę dla potrzeb p.poż.
Czy koś Państwa wie, jak oblicza się zapotrzebowanie wody p.poż. w wiejskiej jednostce osadniczej do 5000 mieszkańców. Czy są jakieś konktetne wzory obliczeniowe.
Gość: p.poz.
2007-03-28 00:00
Re:Zaoaptrzenie w wodę dla potrzeb p.poż.
norma określa ile potrzeba wody do gaszenia zewnętrznego, właśnie w takiej wiejskiej jednostce