Gość: SMARC
2008-12-08 00:00
Zadania dla kkp i innych fuchowców!
W związku z wizytą uprawnionego Terrorysty(z kkp) który chce mi ograniczyć dostęp do świerzego powietrza proszę fuchowców o obliczenie "ciągu" w 2 kominach.
Będzie to sprawdzian wiadomości dla uprawnionych, bo po co jest kontrola czegoś co z zasad fizyki nie ma prawa dobrze działać:
W kuchni komin ma ok. fi ok 12mm ( rura spiro) H=3.2 m
W WC i łazience fi 150 mm rury ceramiczne z fafroclami nawet do 1/3 średnicy, a H = 2.5 m!
Warunki Pbar= 1028 , Tz= 8,6 st C, Tw normatywne lub = 20 st. C! Kominy te są na 1 piętrze (i ostatnim)! Różnica wysokości wynika z konstrukcji budynku, gdzie komin w kuchni prowadzony jest w ścianie zewnętrznej która ma 1 piętro wyżej, a drugie kominy są niższe tylko z uwagi na to że jest dach i one są w ściance ppoż.(za rurą ceramiczną 2 cm styropianu).
Dodam , że Terroryście nie podobały się wentylatory w WC i okap w kuchni nad kuchenką gazową dla zapewnienia ciągu w usuwaniu spalin. ON chce abym w oknach PANORAMA 1000 wstawił nawietrzaki ciśnieniowe, które otwierają się od delp >10 hpa! Napiszcie dodatkowo kiedy w Polsce powstaje taka "grawitacja" , aby zapewnić ciąg w tych kominach bez zmiany ich konstrukcji, a tylko naturalnie z uwagi na temperatury: Jakie i ile dni w roku takie występują?
Dla zdolnych dodam, że można dodatkowo na "6" policzyć jaki powinien być komin w kuchni "Hk" z nawietrzakami cićnieniowymi, aby otworzyły się 4nawietrzaki ( w 3 nielegalnych oknach PANORAMA 1000, które się po owierceniu ram i tak rozsypią). Ale mimo to liczcie, z uwzględnieniem 3 kominów o H= 2.5 m!
Przesłał bym Wam jeszcze zgłoszenie mojego Wynalazku "wprowadzenia Prawa Newtona do budownictwa z uwagi na CO2" , ale wniosek ma pieczatki WSA i Wydziału Architektóry, które tu nie wyjdą!
Pokazał bym zdjęcie jak świecą kominy, ale to forum nie ma takiej technicznej możliwości!
Z uwagi na fachowe polskie monografie po recenzjach i 2 latach od wydania dotyczace NDS CO w Polsce = 6000 mg/m3 chcę wraz z rozwiązaniem zadania przesłać do te dane do UE jako wybitne osiągnięcie nauki polskiej!
Przypominam, że ucisk w głowie powstaje przy 400 ppm CO2, a przy 6% CO2 działa jak podanie kurary!
Jeszcze nie eksperymentowałem z nawietrzakami ciśnieniowymi aby to potwierdzić i wolę wystąpić do UE o zwalczanie terrpryzmu w Polsce z uwagi na:
Zasady sformułowane w dokumencie
"PRAWO DO ZDROWEGO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO"
powstałym na spotkaniu grupy roboczej WHO
w dniach 15-17 maja 2000 roku w Holandii.
1. Zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem zewnętrznym.
2. Zgodnie z 1zasadą respektowania autonomii, każdy człowiek ma prawo do otrzymania informacji dotyczącej ekspozycji na oddziaływanie potencjalnie szkodliwych czynników oraz uzyskania efektywnych środków kontroli nad przynajmniej częścią emitowanych w pomieszczeniach zanieczyszczeń.
3. Zgodnie z zasada nie czynienia zła, do powietrza wewnętrznego nie powinno być wprowadzane żadne zanieczyszczenie w stężeniu mogącym spowodować niepotrzebne ryzyko dla zdrowia poddanego ekspozycji użytkownika.
4. Zgodnie z zasadą "czynienia dobra", wszyscy ludzie, grupy i organizacje związane z budynkami, zarówno prywatnymi, użyteczności publicznej, w tym również rządowymi, ponoszą odpowiedzialność za wydanie zalecenia lub wykonane prace służące do zapewnienia akceptowanej przez użytkowników jakości powietrza.
5. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, socjoekonomiczny status użytkowników nie powinien wpływać na ich dostęp do zdrowego powietrza wewnętrznego, natomiast stan zdrowotny może determinować specjalne potrzeby określonej grupy ludzi.
6. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności, wszystkie zainteresowane omawiana problematyką organizacje powinny ustalić jasno sprecyzowane kryteria służące do oceny i oszacowania jakości powietrza w budynku oraz jej wpływu na zdrowie ludzi, jak również na środowisko zewnętrzne.
7. Zgodnie z zasadą zachowania ostrożności, tam gdzie występuję ryzyko ekspozycji na szkodliwe powietrze wewnętrzne, pojawienie się niepewności nie powinno być wykorzystywane jako powód dla opóźnienia wykonania kosztownych pomiarów, służących do przeciwdziałania takiej ekspozycji.
8. Zgodnie z zasadą "truciciel płaci", "truciciel" jest odpowiedzialny za jakąkolwiek wyrządzoną szkodę i/lub odniesiona korzyść wynikającą z ekspozycji innych osób na niezdrowe powietrze wewnętrzne. "Truciciel" jest również odpowiedzialny za migrację zanieczyszczeń oraz zapobieganie ich powstawania.
9. Zgodnie z zasadą zachowania równowagi, zdrowie i problemy środowiska zewnętrznego nie mogą być rozpatrywane oddzielnie, a zapewnienie zdrowego powietrza wewnętrznego nie powinno być kompromisem pomiędzy globalną a lokalną integralnością ekologiczną lub prawami przyszłych pokoleń.
Jak nie policzycie fuchowcy zadań, to ja będę miał dodatkowy dowód na ogólnopolską ignorancję fuchowców!
Przypomnijcie też Kochani Forumowicze, który to Prezydent RP podpisał w 1996 r MP 19, bez CO2?
Gość: SMARC
2008-12-09 00:00
Re: Korekta i skarga na Św. Mikołaja!
Korekta zadania Fi w kuchni 120 mm. Wybaczcie, choć zażywam leki, to widać i u mnie objawy wzrostu stężenia CO2 w mieszkanie na samą myśl o likwidacji wentylatora w WC czuję strach przed kominiarzem. Chyba dam kominiarzom wymówienie. Ale najpierw policzcie mi zadania. Informują dodatkowo, że według badań "powietrze za oknem" ma nawet 582 ppm CO2 ( i to latem!). Ale jest jakoś uśredniane i to nic pewnego bo ja mam kopcące kominy domków jednorodzinnych, którzy spalają ekologicznie folie plastikowe i opony. Tak więc powyżej 400 ppm CO2 czując nie tylko ucisk w głowie, więc i inne pomyłki (ortograficzne?) mi też wybaczycie. Bo o ile pamiętam, to nawet korektor automatyczny komputera je przeoczył. Muszę chyba zbadać wpływ CO2 na twardy dysk! Ale, to mie była monografia i Mikołaj o mierniku mimiTOX3 dla mnie chyba zapomniał! Więc piszę na niego skargę! Jest między Wami jakiś inny Św. Mikołaj, co misprezentuje , lub pożyczy taki miernik? A może 2, aby je porównać, bo wieść niecie, że i wśród mierników bywają mierniki z niedotlenieniem mózgu.
Gość: student
2008-12-22 00:00
Re:Zadania dla kkp i innych fuchowców!
oj chłopie ! trudne te zadania. chyba rzeczywiście CO2 szkodzi!!!
Gość: S MARC
2008-12-23 00:00
Re:Zadania dla kkp i innych fuchowców!
Oj student!
A ja liczyłem, że może ktoś co ma dr. lub hab policzy. Na Profesorów i studentów już nie liczę! Szanowna Redakcjo niedługo przyślę te zadania z opisem i rysunkami. Jak widzę studencie Ty jak zwykle nie policzysz, a pierniczysz. Ten problem powtarza się u Ciebie wielokrotnie! Może masz za oknem oczyszczalnię ścieków i wietrzysz mieszkanie jak piszesz posty?
Gość: SMARC
2009-01-05 00:00
Re:Zadania dla kkp i innych fuchowców!
Tego się spodziewałem, że nikt nie policzy takiego układu zwykłych kominów.Z których jeden jest wyższy H= 3.2 m( fi 120 mm), a 3 niższe H=2.5m(fi=150 mm z chtopowatością złacz rury ceramicznej do 1/3 średnicy)! Niby proste zadanie bo T wg PN to 12 st C, a T= wewnętrzne to 20 st C). Kratki są ok 15 cm od sufitu. A w mieszkaniu są tylko 2 proste nawietrzaki, na szczęście nie ciśnieniowe!
Apeluję do fachowców TU CHODZI O CUD! Policzcie!
Gość: S MARC
2009-01-17 00:00
Re:Zadania dla kkp i innych fuchowców!
Studencie i co nic!? Nie znasz już pierwiastków? Na twoje pocieszenie powiem, że jak wieść gminna niesie, to żaden "uczony sanitarny", a tym bardziej architekt też już nie policzy komina. Dla tego cytuję: Najważniejszym układem buforowym jest kwas węglowy-wodorowęglany.
Wiele klinicznych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej wynika ze zmian stosunku-kwasu węglowego H2CO3 do jonu wodorowęglanowego HC03- Gdy stosunek kwasu węglowego do wodorowęglanów ma się jak 1 : 20, pH płynów ustrojowych jest prawidłowe. Krew tętnicza ma pH ok. 7.4. W miarę jak z krwią żylną dostaje się dwutlenek węgla, powstaje kwas węglowy i pH krwi żylnej spada do OK. 7,35. Gdy dwutlenek węgla dyfunduje z naczyń włosowatych płucnych do pęcherzyków, pH krwi tętniczej wzrasta o 0,04 jednostki osiągając prawidłowe pH krwi tętniczej, tj. do 7! A za pomocą złożonych metod obliczono, że pH wnętrza komórki wynosi 7,0--7,2. Nasilona czynność komórki woduje zwiększenie wytwarzania dwutlenku węgla i co za tym idzie obniża pH. Przy stałym wytwarzaniu CO2 i prawidłowym krążeniu krwi podstawowym czynnikiem wpływającym na stężenie dwutlenku węgla są zmiany wentylacji pęcherzykowej. Ponieważ wzrost zawartości dwutlenku węgla powoduje spadek pH, zmiany wentylacji pęcherzykowej efektywnie zmieniają stężenie jonów wodorowych w ustroju. A potem do głosu dochodzą bakterie beztlenowe i HbCO. Zaczynają się problemy, bo mineralizacja krwinek wiąże się z Eh - czyli termodynamika procesu mineralizacji. Tak powstają złogi w żyłkach i obumierają komórki. Kiedyś ten proces dotyczył tylko nurków, a teraz i ty powinieneś wytrzymać na bezdechu całą noc i jeszcze od czasu do czasu bara bara. Bo podobno wtedy koncentracja O2 spada do 17 %- co znaczy, że około 3.5 % masz CO2 i CO. Niestety twój organizm ma gorsze spalanie niż piecyk gazowy. Na twoje nieszczęście z uwagi na glejaka, ucięcie głowy jeszcze nie wchodzi w grę, bo nie ma jeszcze takich "część zamiennych"! Uwzględniając wpływ tlenu na rozwój kory mózgowej, szczególnie u dzieci, oraz na wydolność krążenia u osób w podeszłym wieku, zawartość tlenu w powietrzu nie powinna być niższa niż 19,5proc.Obniżona zawartość tlenu w mieszkaniu wywołuje agresję mieszkańców. Wg NATO p CO2 dopuszczalne to 1.5 kPa ! W takim mieszkaniu w którym nie ma wiedzy z instrukcji NATO, to brak jest sympatycznych odczuć, brak jest miłości, bo te odczucia wymagają więcej tlenu dla kory
mózgowej, która zużywa aż 20 proc. tlenu dostarczanego organizmowi. Obniżona ilość tlenu w mieszkaniu nie tylko negatywnie wpływa na psychikę człowieka, lecz także na jego wygląd. Powoduje zmianę koloru skóry, głównie na twarzy - zmienia wygląd twarzy z pogodnej i sympatycznej na agresywną i niesympatyczną. Zbyt mała ilość tlenu przyspiesza starzenie się organizmu, w tym najbardziej twarzy. ( chyba zaczynasz przypominać ufoludka- bo jesteś już prawie zielony). Powoduje wczesne wystąpienie zmarszczek i ich szybki rozwój.
A teraz dla Studenta specjalna lekcja :
Groźne sypialnie
Szczególnie niebezpieczne są sypialnie młodych małżeństw, w których zazwyczaj śpią również
niemowlęta i małe dzieci. Są to pomieszczenia najczęściej o najmniejszej kubaturze, ze szczelnie
zamkniętymi oknami i drzwiami. Jest to zbiornik gazu, w którym występuje obniżona zawartość tlenu.
W czasie każdego oddechu w zamkniętej sypialni spada zawartość tlenu. Niekiedy, jak to wykazują
nasze badania, nawet do 18 proc. W takich warunkach u dzieci, a głównie niemowląt, w wyniku niedostatecznej ilości tlenu zahamowany zostaje rozwój kory mózgowej. Wywołuje to nieobliczalne, negatywne skutki, których konsekwencje pozostają niejednokrotnie do końca życia. Jak wykazują nasze badania, wiele dzieci wykazuje agresję, ma trudności z nauką i koncentracją.
Uwzględniając również igraszki miłosne młodych małżonków, które dodatkowo obniżają ilość tlenu w sypialni, nawet do wartości poniżej 17 proc., oddziaływanie atmosfery o tak niskiej zawartości tlenu na rozwój dzieci, a głównie niemowląt, nie wymaga komentarza.
Pełny oddech
- DOC. DR INŻ. ANTONI KUKUCZKA - biegły sądowy z zakresu gazodynamiki budynków mieszkalnych,
członek komisji ds. zdrowia społecznego Polskiej Akademii Nauk (artykuł opracowany w oparciu o materiały dowodowe rozpraw sądowych)
Wieczny Studencie pośpiesz się ze studiami, bo razem chcemy zamknąć niektóre "uczelnie wyższe", możesz mieć kłopoty z dyplomem! Zrób w 2 tygodnie, tak jak niektórzy twoi Profesorowie. Bo od nich wiemy, że w Polsce ani CO2 nie szkodzi, ani CO. Ba w monografiach są nie ppm, a mikrogramy CO = miligramom CO! Tak działa efekt cieplarniany na głowy uprawnionych!
Gość: S MARC
2009-02-01 00:00
Re:Zadania dla kkp i innych fuchowców!
Powtarzam temat z zadaniami z uwagi na dyskusję o "grawitacji"!
http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=46069&idg=2. Mnie chodziło o przykładowe poglądowe rozwiązanie mojego zadania. Ja policzę, ale kto mi uwierzy. Ja nie mam miernika. A teraz chyba Pani rozumie jakie to mważne, mieć miernik! Dla tego proponuję GRANT. Jako emeryt sam nie dostanę! (gość)
Data: 2009-01-27
Powtarzam zadania, bo według mojej wiedzy na razie nie ma problemów z "zacinaniem się grawitacji". Te prawie wszystkie problemy są zwiazane z ignorancją w zakresie przepływów. A te zadania mają na celu to wykazać "uprawnionym". Mija już 2 miesiąc! Może już je dać ministrowi, aby zrobił nowe egzaminy na uprawnienia?
Witam. Jak w temacie mam problem z wstecznym ciągiem w jednym z kanałów. mieszkanie kupiłem niedawno i dopiero po odpaleniu piecyka gazowego zauważyłem ten problem (choć szczerze mówiąc czytając forum i oceniając pewne fakty jakoś się niestety spodziewałem tego.
atom (gość) Data: 2009-01-28
Miałem podobną sytuację, po pomiarach ciągu przez kominiarza okazało się, że grawitacja nie działa prawidłowo przy zamkniętych oknach.
Gość: Krzysztof Cebulski
2012-12-14 20:48
Re: Zadania dla kkp i innych fuchowców!
Panie Antoni proszę nie pytać studentów co to jest wentylacja i to jeszcze prawidłowa, bo nie wiedzą że prawidłowa wentylacja składa się z proporcjonalnego i zależnego od siebie nawiewu i wywiewu i to jeszcze z zależnościami , a Pan Im jeszcze każe robić obliczenia - w życiu tego nie są w stanie obliczyć , a tym bardziej zrozumieć - to są podstawowe prawa fizyki , o- ale kiedyś tego uczyli w podstawówce .Pozdrawiam Serwis z Bielska prof. Cybulski