Gość: Jakub
2009-05-24 00:00
Zaczadzenie
Ulegliśmy poważnemu zaczadzeniu, w kominie spalinowym w wieżowcu wystąpił ciąg odwrotny.Zamontowaliśmy nawiewniki i teraz jest 0 nawet w wentylacji wywiewnej. Co może być przyczyną. Bardzo proszę o radę ponieważ kominiarze mierzą i mierzą i nic z tego nie wynika.
Gość: jeffrey
2009-05-27 00:00
Re:Zaczadzenie
otwórz okno
Gość: Wally
2009-06-05 00:00
Re:Zaczadzenie
pzrewody spalinowe są niezalwezne od innych i jełśi taki efekt powastal - musi ten pzrewód być nieszczelny
Także wspomniano ,że jest to wierzowiec ( czyli +10 pięter)- biorąc pod uwagę jego wyskość, ciąg w tym kominie powinien być bardzo bardzo duzy i odwrotność ciągu nie jest możliwa
Gość: S MARC
2009-06-16 00:00
Re:Zaczadzenie
Jakubie u mnie jak była pora wiosenna 13.11. 2008 kominiarz z KKP dopiero ustalali kierunek grawitacji. Dwaj to nawet narażając życie, rozbili mi: kuchenkę mikrofalową i zawór zwrotny w WC. Choć zwykle tam kierunki przepływu są odwrotne ( jak w kuchni wyciąga, to w WC nawiewa) , to wyobraź sobie że obie kule poleciały do dołu. Nie wiem który kominiarz wrzuciła kulę do w prowadzacego do garażu, ale gdyby nie listwa alarmowa, to niemiał bym hondy.Jakubie, może zap[oznasz się z Prawem Newtona i w oparciu o standardy europejskie zarządasz prawa dostępu do czystego powietrza: Zasady sformułowane w dokumencie
"PRAWO DO ZDROWEGO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO"
powstałym na spotkaniu grupy roboczej WHO
w dniach 15-17 maja 2000 roku w Holandii.
1. Zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem zewnętrznym.
2. Zgodnie z 1zasadą respektowania autonomii, każdy człowiek ma prawo do otrzymania informacji dotyczącej ekspozycji na oddziaływanie potencjalnie szkodliwych czynników oraz uzyskania efektywnych środków kontroli nad przynajmniej częścią emitowanych w pomieszczeniach zanieczyszczeń.
3. Zgodnie z zasada nie czynienia zła, do powietrza wewnętrznego nie powinno być wprowadzane żadne zanieczyszczenie w stężeniu mogącym spowodować niepotrzebne ryzyko dla zdrowia poddanego ekspozycji użytkownika.
4. Zgodnie z zasadą "czynienia dobra", wszyscy ludzie, grupy i organizacje związane z budynkami, zarówno prywatnymi, użyteczności publicznej, w tym również rządowymi, ponoszą odpowiedzialność za wydanie zalecenia lub wykonane prace służące do zapewnienia akceptowanej przez użytkowników jakości powietrza.
5. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, socjoekonomiczny status użytkowników nie powinien wpływać na ich dostęp do zdrowego powietrza wewnętrznego, natomiast stan zdrowotny może determinować specjalne potrzeby określonej grupy ludzi.
6. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności, wszystkie zainteresowane omawiana problematyką organizacje powinny ustalić jasno sprecyzowane kryteria służące do oceny i oszacowania jakości powietrza w budynku oraz jej wpływu na zdrowie ludzi, jak również na środowisko zewnętrzne.
7. Zgodnie z zasadą zachowania ostrożności, tam gdzie występuję ryzyko ekspozycji na szkodliwe powietrze wewnętrzne, pojawienie się niepewności nie powinno być wykorzystywane jako powód dla opóźnienia wykonania kosztownych pomiarów, służących do przeciwdziałania takiej ekspozycji.
8. Zgodnie z zasadą "truciciel płaci", "truciciel" jest odpowiedzialny za jakąkolwiek wyrządzoną szkodę i/lub odniesiona korzyść wynikającą z ekspozycji innych osób na niezdrowe powietrze wewnętrzne. "Truciciel" jest również odpowiedzialny za migrację zanieczyszczeń oraz zapobieganie ich powstawania.
9. Zgodnie z zasadą zachowania równowagi, zdrowie i problemy środowiska zewnętrznego nie mogą być rozpatrywane oddzielnie, a zapewnienie zdrowego powietrza wewnętrznego nie powinno być kompromisem pomiędzy globalną a lokalną integralnością ekologiczną lub prawami przyszłych pokoleń.
Mam tabelę, że Klasa C -> max 800 ppm CO2. A klasy D już nie ma, bo jest to jest do d..., czyli zabronione!
Gość: S MARC
2009-06-18 00:00
Re:Zaczadzenie
Jakubie (gościu) jak będziesz już miał miernik to sprawdź w kościele, też bywają "zaczadzenia". Ale to orawda, że wentylacja w budynki może zasysać spaliny. Tylko Jakubie napisz (gościu)skąd są w wieżowcu kominy spalinowe?
Gość: gość
2012-10-22 19:16
Re: Zaczadzenie
Pytanie, które bym tutaj zadał to: ile nawiewników [oraz ich typ; oby nie higrosterowane...!!!] oraz jaki sumarycznie przepływ powietrza przy ciśnieniu równym 10Pa dostarczają. Ważnym jest też to, na której kondygnacji się znajdujemy. Jeżeli kanał wentylacyjny jest nie stabilny a dopływ powierza odpowiedni możemy dodać mechaniczny wyciąg [wg przepisów obowiązkowy na ostatniej kondygnacji], zawory anty zwrotne do kratek wywiewnych lub najlepiej się sprawdzające: ciśnieniowe kratki wywiewne anjos z nastawą odpowiedniego wyciągu.