Gość: bill
2009-12-14 00:00
Wylot grawitacji a wyrzutnia
Mam pytanie. Czy lokalizacja wylotu komina wentylacyjnego grawitacji podlega tym samym rygorom co lokalizacja wyrzutni wentylacji mechanicznej na dachu? Innymi słowy czy określenie "wyrzutnia" (i "czerpnia") odnosi się również do wentylacji grawitacyjnej czy tylko do mechanicznej?
Gość: .
2009-12-14 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
nie
Gość: Piotr
2009-12-14 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Dobre pytanie. Czy "." mógłby podać podstawę prawną ?
Gość: .
2009-12-14 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Warunki jakim powinny...(przewody kominowe, wentylacja klimatyzaja)
Gość: T. Brzęczkowski
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Nie! Chociażby dlatego, że nie ma czegoś takiego jak "wentylacja grawitacyjna" może konwekcyjna, czy naturalna.
Grawitacja działa non stop i jest stała, gdyby to ona była "motorem" wentylacji - byłoby super - stały strumień, okrągły rok, niezależny od wiatru, ciśnienia, temperatur...
Niestety, nie ma takiej wentylacji. Gdy użyje się nazw zgodnych z fizyka od razu widać czym różnić się muszą wyrzutnie wentylacji mechanicznej i konwekcyjnej.
Gość: Balandir
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Przez komin (przewód wentylacyjny) następuje emisja zanieczyszczeń
a
Wyrzutnia wentylacyjna to element instalacji przez który powietrze usuwane jest na zewnątrz
więc ?
Gość: !
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Przez komin (przewód wentylacyjny) następuje emisja zanieczyszczeń
a
Wyrzutnia wentylacyjna to element instalacji przez który powietrze usuwane jest na zewnątrz
więc ?
A więc... emisja zanieczyszczeń!
Gość: Piotr
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Kropku, podaj dokładny paragraf. Moim zdaniem, opierając się na tym roporządzeniu, należy przyjąć że wyrzutnia i wylot wentylacji grawitacyjnej muszą spełniać identyczne wymagania co do odelgłości od czerpni.
Gość: .
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Wymogi dla komina wentylacji grawitacyjnej i wyrzutni muszą się różnić ponieważ czynniki naturalne/atmosferyczne mają o wiele większy wpływ na wentylację tzw grawitacyjną niż na wyrzutnię która jest częścią wentylacji mechanicznej.
Przykład warunków które podałem to tylko część przepisów (są jeszcze normy i warunki techniczne projektowania wykonania i odbioru)potrzebnych do określenia lokalizacji w/w elementów.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
Gość: Piotr
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Kropek - masz rację jeżeli chodzi o usytuowanie wylotu wentylacji grawitacyjnej względem dachu.
Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie odległości od czerpni - niestety moim zdaniem musi to być 10m (jak dla układu czerpnia-wyrzutnia wentylacji mechanicznej, wg zapisów rozporządzenia).
Gość: .
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Raczej się mylisz. Odległość wyrzutni od czerpni z wylotem poziomym spowodowana jest dużą prędkością powietrza wyrzucanego. Taka prędkość w okolicach 5m/s nie jest możliwa do osiągnięcia przez wywiewkę went graw.
Jak bym miał dylemat z odległością czerpni od komina wentylacyjnego dałbym 6m - tak jak dla wywiewek kanalizacyjnych.
Gość: Piotr
2009-12-15 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
Mówię o przepisach a nie logice. Jeżeli chodzi o przepisy to musi być 10m.
Gość: Marko
2009-12-16 00:00
Re:Wylot grawitacji a wyrzutnia
No to chyba mamy pytanie do Nadzoru Budowlanego.
Ale moim zdaniem stosowanie przepisów "kominowych" nie wyklucza zastosowania przepisów wentylacyjnych - w aspekcie Dz.U.75 "Warunki ..." Czyli mówiąc dokładniej spełnienie wymogów co do wysokości wyprowadzenia nad dach dla komina wg przywołanej w ustawie normy można pogodzić z podaną w dziale wentylacja i klimatyzacja min wysokością wyrzutni od dachu, krawędzi budynku i innych elementów konstrukcji, oraz czerpni wentylacyjnych. To samo dotyczy czerpni. Osobiście staram się żeby oba zapisy w przypadku wentylacji grawitacyjnej były spełnione (kominowy i wentylacyjny). Mały wysiłek dając święty spokój. Wszystkie powyższe wynurzenia dotyczą wentylacji grawitacyjnej (czy jak woli TB konwekcyjnej).