Gość: Jakub
2002-03-21 00:00
Wybór systemu odzysku ciepła
Jestem właśnie w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat doboru systemu odzysku ciepła w inst. klimat. Gdzie mogę szukać (internet, książki, konferencje), wiadomości na temat: "modeli fizykalnych i matematycznych dotyczących urządzeń do odzysku ciepła". Dzięki.