Gość: Dariusz.2008
2008-08-18 00:00
Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych
Potrzebuje porady w takiej oto sprawie
Komin wentylacyjny pomurowany z 3 pustaków wentylacyjnych ceramicznych i obmurowany cegłą klinkierową.
Wszystkie te 3 kanały wentylacyjne na samej górze komina zostały połączone w ten sposób że cegła klinkierowa poszła wyżej w 3 warstwach niż pustaki wentylacyjne. Są założone 3 kratki wentylacyjne po każdej stronie na przestrzał czyli razem jest 6 kratek.
Te kratki wentylują wspólną przestrzeń do której uchodzą 3 pustaki wentylacyjne.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Czy ma jakieś wady których sam nie potrafię
przewidzieć.
Nie wiem tylko czy dość jasno napisałem o co chodzi.
Gość: indensit
2008-09-02 00:00
Re:Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych
Oczywiście że błąd. Po 1 możliwość przedostawania się zapachów z innego pomieszczenia kanałem sąsiednim, dlatego że mieszają się one zanim zostaną usunięte (jeżeli nastąpi odwrócenie ciągu) no i po trzecie normy mówią że komin wentylacyjny należy prowadzić od kratki wentylacyjnej po wylot w kominie. Przewód który budowałeś jest przewodem zbiorczym - a takich went. nie wolno stosować.
Gość: Dariusz.2008
2008-09-03 00:00
Re:Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych
Oczywiście że błąd. Po 1 możliwość przedostawania się zapachów z innego pomieszczenia kanałem sąsiednim, dlatego że mieszają się one zanim zostaną usunięte (jeżeli nastąpi odwrócenie ciągu) no i po trzecie normy mówią że komin wentylacyjny należy prowadzić od kratki wentylacyjnej po wylot w kominie. Przewód który budowałeś jest przewodem zbiorczym - a takich went. nie wolno stosować.
Którą normę masz na myśli próbowałem coś znaleźć ale nieskutecznie.
U mnie przewód zbiorczy jest na samej górze otwarte na przestrzał przez 3 kratki wentylacyjne atak na całej długości kanały wentylacyjne są od siebie oddzielone.
A jak należy otworzyć stosując się do zasady że kanały wentylacyjne muszą być otwarte na przestrzał komin który ma 6 kanałów wentylacyjnych ustawionych w 2 rzędach po 3 czyli 3x2
P.S. dziękuje za odzew bo wątek od dawna wisi bez jakiegokolwiek odzewu.
Gość: indensit
2008-09-04 00:00
Re:Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych
-----------------------------------------------------
Normą tą jest norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe wentylacyjne....
Jeszcze jedno. Niektórzy mówią że stosowanie PN jest nieobowiązkowe. Tak ale jeżeli nie są one przywołane. A tu przywołuje ją rozporządzenie. I zgodnie z tą normą stosowanie przew. zbiorczych jak i tych "grzybków na dachu" do went. grawitacyjnej jest ZABRONIONE.
W tej normie pokazany jest przewód wwentylacyjny - jak ma wyglądać
Gość: indensit
2008-09-04 00:00
Re:Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych
Co do przelotów. Najlepiej jak przewody wentylacyjne mają przelot równoległy do połaci dachu. Jeżeli masz komin 2 rzędy wentylacji powinieneś mieć po 3 kratki na każdej stronie. Nie należy zapomnieć o przegrodach. Komin twój patrząc od strony kalenicy powinien wyglądać tak: 2 przewody z przestrzałem,przegroda,2 przewody z przestrzałem,przegroda,2 przewody z przestrzałem,koniec. Nie wiem czy dobrze się wyraziłem ale po prostu dwa kanały powinny być oddzielone przegrodą. Wiem że teraz jest moda "BUDUJ TANIEJ" ale na tym naprawdę nie oszczędzaj. Przy okazji pamiętaj że nad dachem komin musi być z cegły PEŁNEJ !!! (nie dziurawka) i najlepiej betonowa czapka z kapinosem
Gość: Dariusz.2008
2008-09-06 00:00
Re:Wspólne zakończenie 3 kanałów wentylacyjnych

. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych
-----------------------------------------------------
Normą tą jest norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe wentylacyjne....
Jeszcze jedno. Niektórzy mówią że stosowanie PN jest nieobowiązkowe. Tak ale jeżeli nie są one przywołane. A tu przywołuje ją rozporządzenie. I zgodnie z tą normą stosowanie przew. zbiorczych jak i tych grzybków na dachu do went. grawitacyjnej jest ZABRONIONE.
W tej normie pokazany jest przewód wwentylacyjny - jak ma wyglądać
Czy ta Polska Norma jest gdzieś dostępna w necie.
Dzisiaj widziałem kominy wentylacyjne na nowobudowanym bloku wielorodzinnym Kominy są zakończone prawie tak jak u mnie tz główka komina nie ma kratek ale jest otwara jednym wspólny za to dużym otworem. Kanały wentylacyjne są otwarte na przestrzał ale są otwarte wspólnie.
Z tego by wychodziło że większość kominów w blokach wielorodzinnych jest budowa nie zgodnie z Polską Normą