Gość: Grecja
2006-06-06 00:00
Wentylacja kuchni z jadalnią
Witam.
Czy dopuszczalne jest w świetle przepisów zrealizowanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni(z oknem podoawczym) i jadalni poprzez nawiew do pomieszczenia jadalni a wywiew przez okapy kuchenne?
Za wszelkie odpowiedzi dziękuję.
Pozdrawiam
Gość: Adam
2006-06-06 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Nie. Reguluja ta kwestie przepisy zwiazane z ustawa o warunkach zdrowotnych zywnosci i żywienia [tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 265]. Od 1 stycznia implementowalismy rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1) na zasadzie zastapienia polskiego rozporzadzenia [Dz. U. z 2004r. Nr 104 poz. 1096] regulujacego m.in. kwestie wymiany powierza w pomieszczeniach zwiazanych z produkcja i dystrybucja zywnosci. Zgodnie z jego wymogami [rówiez "polskiego przepisu"]niedopuszczalny jest przepływ powietrza z obszarow umownie "brudnych" [a w takich kategoriach nalezy oceniac, w kontekscie bezpieczenstwa zywnosi, pomieszczenie jadalni] do pomieszczen o wiekszym rezimie higienicznym, w tym przypadku kuchni.
Pozdrawiam
Gość: Grecja
2006-06-07 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Pozdrawiam
Gość: Grecja
2006-06-07 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Jeszcze jedna sprawa, projektując wentylację w kuchni należy pamietać o stworzeniu podciśnienia w celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się zapachów. Jak się to ma do
[Dz. U. z 2004r. Nr 104 poz. 1096] regulujacego m.in. kwestie wymiany powierza w pomieszczeniach zwiazanych z produkcja i dystrybucja zywnosci. Zgodnie z jego wymogami [rówiez polskiego przepisu]niedopuszczalny jest przepływ powietrza z obszarow umownie brudnych [a w takich kategoriach nalezy oceniac, w kontekscie bezpieczenstwa zywnosi, pomieszczenie jadalni] do pomieszczen o wiekszym rezimie higienicznym, w tym przypadku kuchni.
Gość: kom-2
2006-06-07 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
to są perełki myśli technicznej tworzycieli naszych aktów prawnych
Gość: Adam
2006-06-07 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Kwestie stworzenia podcisnienia w strefie gotowania i/lub samazenia "zalatwia" odciag niejscowy nad kuchenka/ smazalnica. Kuchnia to nie śluza na bloku operacyjnym, wiec nie wpadajmy w paranoje:)
Gość: kom-2
2006-06-08 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
To jak ma się górna granica przepuszczalności powietrza dla okien, jakie ze względu na ochronę cieplną budynków można bez dodatkowych szczelinowych nawiewników powietrza montować w budynkach do działania wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej np. w układzie pionowym zbiorczym. Górna granica przepuszczalności wynosi 1m3/h przez 1 metr przylgi ramiaków do ram okiennych przy różnicy ciśnień = 10Pa (1daPa). Uwaga, przy grawitacyjnej taka różnica ciśnień nie występuje dla dwóch ostatnich kondygnacji w budynku z stropodachem lub, gdy strych jest użytkowany na mieszkanie. Albo wymóg dwóch otworów wywiewnych w pokoju dziennym z aneksem kuchennym z kuchnią gazową i do jednego należy przyłączyć wyciąg mechaniczny nadkuchenny a drugi ma wyciągać grawitacyjnie oraz w innych pomieszczeniach sanitarnych czy w garderobie tego mieszkania są otwory wentylacyjne grawitacyjne. To na czas włączenia wyciągu wyłączają się prawa fizyki.
Gość: Adam
2006-06-08 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Po co rozstrzygac kwestie infiltracji powietrza przez otwory okienne?, a co wiecej przypisywac tej formie nawiewu powietrza cech wentylacji grawitacyjnej. Przeciez idea dzialania "grawitacji" bazuje na rozwiazaniach z kominami wentylacyjnymi, a nie na rozszczelnianiu przegrod budowlanych. Dla mnie takie utozsamianie typow wentylacji to mieszanie pojec. Inna istotna kwestia dotyczy formy kojarzenia typow wentylacji. Zgodnie z art. § 148 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.] nie można laczyc dzialania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, tu cytat: "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej". Wiec pominowszy dywagacje typu "gorna granica przepuszczalnosci", rozwiazanie problemu wentylowania kuchni nasuwa sie jedno: Kanal nawiewny wentylacji mechanicznej w kuchni, zapewniajacy mniejsza objetosc powietrza nawiewanego w stosunku do objetosci powietrza usuwanego przez kanal wywiewny.
Gość: kom-2
2006-06-09 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Wentylacja grawitacyjna bazuje na powierzchni szczelin w oknach bo to one są powierzchnią porzeczną słupa powietrza zewnętrznego który jest ramienim w U rurce, a drugim ramieniem są kanały kominowe w których są słupy powietrza naciskające na powietrze w pomieszczeniach w obrębie jednego mieszkania. Kanały kominowe nie ciągną powietrza lecz umożliwiają zwiększenie objętości ogrzewanego powietrza przez co w mieszkaniu spada ciśnienie.
Gość: grzeg27
2006-06-22 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
ale jeeli są jest w pomieszczeniu instalacja gazowa o instalacja grawitacyjna jest wymagana
Gość: ??
2006-06-22 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Tak , ale tylko przez durniów. Wentylacja grawitacyjna jesy wentylacją podciśnieniową i jako taka może tylko utrudniać spalanie.
Gość: !!!
2006-06-23 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Gdzie takich bzdur uczą, że naturalna wentylacja grawitacyjna utrudnia spalanie. Jeżeli już to spalanie w komorze spalania i wypór tzw. hydrostayczny spalin do kanału spalinowego przy ograniczonym dopływie powietrza do pomieszczenia jest wstanie zakłucić funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej, a dlaczego? - wystarczy porównać gęstość gorących spalin i powietrza o temp. 24stC i ich ciężar właściwy i już będziesz wiedział w którym kanale i co będzie opadać a którym i co będzie wznoszone do góry.
Gość: kominiarczyk w-wa
2006-06-25 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Naturalna różnica ciśnień pozwalająca na przepływ powietrza (gazów) zawdzięczamy rozszerzalności gazów, przez co ogrzewany obszar powietrza zwiększa swoją objętość, a tym samym staje się rzadszy od gazowego otoczenia, który jest chłodniejszy a tym samym gęstszy i wywiera większy nacisk, bo jest silniej ściągany przez grawitacje ziemską i każda kolejna dolna warstwa w słupie chłodniejszego powietrza ma większy przyrost ciśnienia niż w sąsiednim ogrzewanym słupie powietrza, bo po prostu w chłodniejszym słupie są gęstsze warstwy, a więc każda kolejna dolna warstwa ma więcej do dźwigania. Ustawodawca zabrania łączenia naturalnego podnoszenia ciepłego powietrza w wyniku różnicy ciężarów słupa powietrza z mechanicznym wytworzeniem różnicy ciśnień, bo obawia się, że znajomość fizyki u ludzi jest taka, że nie dadzą sobie rady w połączeniu tych dwóch rodzajów wentylacji, a połączenie tych dwóch rodzajów wentylacji jest proste tylko trzeba ruszyć głową.
Po drugie, kanały wentylacyjne grawitacyjne mogą pełnić rolę oddymiającą na wypadek pożaru w kuchni, czy pożaru w zapleczu gospodarczym czy w mieszkaniach, bo wyobraźmy sobie awarie prądu w budynkach niskich czy średniowysokich, w których nie ma agregatów prądotwórczych. Po pierwsze: wykonanie kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych powiedzmy awaryjnych należy wykonywać jak kanały dymowe zakończone nasadami, aby chronić wnętrze kanałów przed opadami atmosferycznymi i po drugie: kratki wentylacyjne w otworach wywiewnych przy suficie należy wyposażyć w zawory zwrotne, które w razie awarii wentylatorów można otworzyć lub mogą się automatycznie otwierać podczas pożaru. Takie kanały kominowe nie będą zajmowały powierzchni użytkowej, bo będą prowadzone w wewnętrznych lub zewnętrznych murach budynków niskich i średniowysokich.
Pozdrawiam.
J.Rękas kominiarczyk@rubikon.pl
Gość: luiza
2006-06-25 00:00
Re:Wentylacja kuchni z jadalnią
Nawiew w jadalni a wywiew w kuchni przewodami, podcisnienie - naddatek 20% powietrza nawiewanego wzgledem wywiewanego - zapewni brak dostawania sie zapachów z kuchni, goraca, pary itp.
Polecam wyporowe nawiewniki. Doskonale taki system wyporowy odbiera duze zyski ciepla od ludzi i te w kuchni.