Gość: Arek
2002-10-12 00:00
Wentylacja kuchni
Poszukuje wytycznych oraz wymogow dotyczacych wentylacji kuchni. W szczeolnosci chodzi mi o wyciagi z okapow kuchennych. Jakim pdlegaja wymogą? Np. ochrona pożarowa, otwory rewizyjne itd. Czy istnieje jakas publikacja badz norma precyzujace ten temat.
Gość: xxx
2002-10-14 00:00
Re: Wentylacja kuchni
Za podstawę doboru ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń kuchni uważa się wytyczne zawarte w PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania; pkt. 2.1.2
Jeżeli chodzi o okapy to zasady ich stosowania i doboru są przedstawione w "Wentylacji i klimatyzacji" Malickiego w rozdziale traktującym o odciągach miejscowych.
Trzeba też pamiętać, że jak sie daje okap w kuchni to trzeba przewidzieć jeszcze kratkę wyciągową pod stropem pomieszczenia aby zapewnić wentylację kubatury ponad krawędzią okapu.
Gość: Tomasz St.
2002-10-15 00:00
dobór okapów i wentylacji kuchennej
Dla dokładnego obliczania ilości powietrza dla okapów stosuje się normę VDI 2052 (z braku konkretnej normy przedstawiającej procedurę obliczeniową dla okapów). Można też się posłużyć programem do doboru wentylacji kuchni i doboru okaów z firmy Halton. (tel 022 6728581) oraz otrzymać tam materiały na ten temat.
Tomasz St. , Projektstudio TS, Gdańsk