Gość: bill
2009-04-06 00:00
Wentylacja korytarza hotelowego
Proszę o opinię - czy można dmuchać na korytarz hotelowy powietrze z centrali obsługującej pokoje hotelowe. Innymi słowy czy korytarz i pokój hotelowy to pomieszczenia o róznych wymaganiach higieniczno sanitarnych? Czy musza być dwie oddzielne centrale na korytarz i na pokoje hotelowe?
Gość: Deerhunter
2009-04-06 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
zazwyczaj projektowałem układ w taki sposób, żeby nawiew odbywał się do pokoju hotelowego, a wyciąg poprzez kratki kontaktowe z tłumikami akustycznymi przez korytarz. Wentylacja wyciągowa łazienki okresowa generalnie nie zakłóca pracy układu wentylacji.
Gość: Tollo
2009-04-06 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Pokoje i korytarz mają b.podobny charakter, w sumie chodzi o świeże powietrze. Typowo korytarz ma kratki nawiewne naprzemian wywiewne co kilka metrów. Wnikanie instalacji(wyiewu) z/do pokoju jest IMHO kontrowrsyjne, bo to nieałdnie napowietrzac wspólny kotytarz smrodami z libacji alkoholowo-tytoniowej jednego z gości, a i podnosi koszty (przejscia przez oddzielenie pozarowe). A Sandepid dopuszcza wentylowanie zuzytym powietrzem ?
Gość: Deerhunter
2009-04-06 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Ściana korytarza hotelowego nie jest ścianą oddzielenie pożarowego. Jeśli chodzi o wentylację zużytym powietrzem, sanepid nie ma nic do gadania, regulują to przepisy Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 150. 5. Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W hotelach generalnie brak jest miejsca na prowadzenie kanałów wentylacyjnych, stąd wskazałem stosowane rozwiązanie.
Mam jednak na myśli hotel nie robotniczy a na jakimś poziomie.
Gość: Tollo
2009-04-07 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Hotel robotniczy może nie mieć żadnej wentylacji mechanicznej. Często pokoje hotelowe to wydzielone stefy ogniowe, o czym decyduje operator i ubezpieczyciel, stąd "wychodzenie" na korytarz bywa kosztowne. Sanepid IMHO zwykle nie dopuszcza wwentylowania powietrzem zużytym w pokoju innych obszarów przebywania ludzi. Sprawę kultury inżynierskiej pominę. Operator np sieć Ixxis zaleca wentylowanie korytarzy, holi etc. cyt. pow.świeżym uzdatnionym min.2w/h. To może być to samo powietrze, co do pokoi. To jedna z wielu możliwości, do wyboru dla Inwestora i jego Projektanta. IMHO...
Gość: tom
2009-04-07 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
można też (i często się tak robi) że do pokoju doprowadzasz powietrze a wyciągasz cały czas przez łazienkę poprzez kratki w drzwiach, natomiast korytarz jest traktowany oddzielnie.
Gość: tom
2009-04-07 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
i jeszcze jedno - odpowiedź bezpośrednio na pytanie - tak, mozna dmuchać z jednej centrali na korytarz i zarazem do pokoi, a strefę oddzielenia ogniowego realizuje się zakładając klapy na wejściu do pokoju
Gość: Wykonawca
2009-04-07 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Hotel robotniczy może nie mieć żadnej wentylacji mechanicznej. Często pokoje hotelowe to wydzielone stefy ogniowe, o czym decyduje operator i ubezpieczyciel, stąd wychodzenie na korytarz bywa kosztowne.....
Czy mógłbym prosić Cię o rozwinięcie tematu tych stref ?
Kto to jest operator? Co ma ubezpieczyciel do tematu jeśli w uzgodnionym z ppoż projekcie pokoje nie są wydzielone jako strefy.
Moim zdaniem nie ma żadnych przeciwskazań by ta centrala realizowała nawiew do pokoju i na korytarz. Mówimy przecież tylko o nawiewie.
Gość: Tollo
2009-04-08 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Krótko: nawiew z jednej centrali do pokoi, korytarza itp. Wywiew-różnie, temat dyskusji,ale też może być jednyną centralą.Albo przez WC.Gdy projekt (Budowlany) już jest, to znaczy że zawarte w nim rozwiązania akceptuje "właściciel". Ale wcześniej, wraz z ubezpieczycielem ustala sie standardy m.inn bezpieczeństwa, zabezpieczenia ppoż (i tu strefy ppoz). W pokoju wydzieloną strefą może być szacht inst., może to być kondygnacja .Operator inaczej zarządca.
Gość: Maciej
2009-04-08 00:00
Re:Wentylacja korytarza hotelowego
Potwierdzam ze pokoje hotelowe to często odrębne strefy pożarowe.