Gość: Poszukujący?
2010-05-13 07:53
Wentylacja hali
Witam,
Mam następujący problem. Inwestor zagraniczny budujący halę w Polsce nie chce mieć wentylacji. Trzeba mu wytłumaczyć, że w Polsce musi być. Wydaje się, że łatwo odszukać aktualny obowiązujący w Polsce przepis wymagający wentylacji. Niestety po trzydniowych poszukiwaniach online takiego nie znalazłem. Mówi się, że powinna być 0,5 krotna ale na jakiej podstawie?
W moim problemie nie chodzi o konkretną halę np. spożywczą czy spawalniczą lecz chodzi ogólnie o problem przepisów wymagających dla obiektów wentylacji.
Proszę o pomoc za co z góry dziękuje.
Gość: tututu
2010-05-13 20:51
Re: Wentylacja hali
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
Gość: Poszukujący?
2010-05-14 07:49
Re: Wentylacja hali
No tak ale na podstawie takiego sformułowania na hali o pow. np. 1000m2 inwestor powie dlaczego nie wystarczy jeden wywietrzak fi 160 i kratka w ścianie zewnętrznej 100x200mm.
Niby łatwa sprawa z tymi wymogami a jednak trudna.
Podrawiam
Gość: fgdfgsdf
2010-05-14 21:26
Re: Wentylacja hali
No pewnie że lepiej gdyby dla wszystkich możliwych typów budynków były z góry podane ilości powietrza czy krotności wymian. Niestety trzeba podchodzić do niektórych indywidualnie.Dla hali jest przecież możliwe określenie wentylacji.
Przecież coś w niej będzie. Czy maszyny czy ludzie czy towary zawsze można wyznaczyć bilans cieplno-wilgotnościowy, nawet dla pustego budynku. A to 0,5 wymiany przyjmuje się "bo kto by robił bilans".
Gość: Bożena
2010-05-15 09:02
Re: Wentylacja hali
Wentylacja być musi, kwestią do rozważenia jest tylko czy ma być to wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna. To zależy od technologii. Co ma być w tej hali?
Gość: gnom
2010-06-24 19:53
Re: Wentylacja hali
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie.

§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.
§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
3. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.