Gość: ktoś
2012-02-14 16:01
Wentylacja grawitacujna problem
Powiedzmy że mam budynek dwu kondygnacyjny gdzie nad łazienką na parterze jest łazienka na piętrze . Kanał grawitacyjny murowany 14 x 14 wyciągający powietrze z łazienki na piętrze należy prowadzić od 1 kondygnacji czy od parteru obok przewodu grawitacyjnego z łazienki na parterze ?
Gość: felixiana
2012-03-02 15:41
Re: Wentylacja grawitacujna problem
Wystaczy wyprowadzić kanał wywiewny od 1 piętra. Ważne aby był wyprowadzony na odpowiednią wysokość ponad dach.