Gość: Adrian
2007-12-18 00:00
Wentylacja garaży podziemnych
Czy w garażach podziemnych musi być wentylacja mechaniczna?
Gość: Ja
2007-12-18 00:00
Re:Wentylacja garaży podziemnych
Af kors ze musi.
Gość: Grecja
2007-12-18 00:00
Re:Wentylacja garaży podziemnych
Witam - polecam przeczytac warunki techniczne:
§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5.
...
Gość: Adrian
2007-12-19 00:00
Re:Wentylacja garaży podziemnych
Czyli pkt. 1 dotyczy tylko garaży nadziemnych( wolnostojących, przybudowanych lub wbudowanych), ja to tak rozumiem.
Gość: melasa
2007-12-19 00:00
Re:Wentylacja garaży podziemnych
czy w garażach poniżej poziomu gruntu mogą być trzymane samochody z instalacją gazową?