Gość: AntonioAndolini
2008-05-12 00:00
WITRYNA CHŁODNICZA - obliczenia cieplne.
Witam serdecznie.
Jestem w trakcie projektowania mojej pierwszej witryny chłodniczej otwartej (dostęp od strony klienta) oraz wyposażonej w przesuwane drzwi (tył witryny). Nawiew, z racji wyżej wspomnianych wymagań, realizowany jest ścianami bocznymi.
Moje pytanie, wątpliwości związane są ze sprawnością układu do schłodzenia produktów, ustawionych na półkach.
Moje skromne doświadczenie mówi, że:
Q1+Q2+Q3...=Qparownika, gdzie
Q1 - ciepło pobierane przez produkty (obciążenie cieplne maksymalne),
Q2 - ciepło pobierane przez konstrukcję,
Q3 - ciepło pobierane przez źródło światła, itd.
Korzystam z podstawowego wzoru na Q:
Q=m*cw*(deltaT)
Oczywiście, jako że jest to konstrukcja otwarta, dochodzą spore zakłócenia w stabilności cieplnej owej witryny. Dlatego obliczoną sprawność parowników powiększę o około 10%.
Czy ten postępowania jest prawidłowy? Czy są to wystarczające założenia do wyliczenia sprawności parownika/ów?
życzę miłego dnia
Krzysztof
Gość: Janusz
2008-05-15 00:00
Re:WITRYNA CHŁODNICZA - obliczenia cieplne.
Moim skromnym zdaniem wystarczające, jednak zakłócenia stabilności cieplnej nie będą pociągały za sobą zmian w wysokości ok 10%, ale co najmniej 30%.Nie możesz przesadzić z oszczędnością w tym miejscu , ponieważ o klasie urządzenia świadczy głównie jej niezawodność,ą ta może być zrealizowana albo za pomocą polepszenia izolacji albo zapewnienia wystarczającej mocy chłodniczej urządzenia.Oszczędności eksploatacyjne nie są zapewniane przez minimalizację poboru prądu jenostkowego w trakcie pracy urządzenia.