Gość: Tomek
2004-10-10 00:00
USTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH HCFC
Jesli ktoś posiada takie ustawy prawne dotyczące nowych przepisów odnośnie substancji kontrolowanych z grupy HCFC i dokładne szczegóły związane z ich wprowadzeniem w życie to byłbym wdzięczny. chodzi mi również o ewidencjonowanie tych czynników , zakładanie kart urządzeń - a dokładnie konkretne DATY WEJŚCIA W ŻYCIE . Jesli ktoś moze przesłąć mi na meila to stokrotne dzięki samszron@o2.pl
Gość: Michał
2004-10-11 00:00
Zestawienie aktów prawnych
Witam,
Wszystkie polskie przepisy w zakresie substancji kontrolowanych są uzupełnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000. Obowiązuje ono w Polsce bezpośrednio od 1 maja 2004 r. Rozporządzenie unijne można znaleźć na http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf. W wyszukiwarce na tej stronie proszę wpisać "2037/2000".
Oto obowiązujące w Polsce prawo dotyczące wykorzystywania tzw. substancji kontrolowanych, czyli m.in. czynników chłodniczych z grupy HCFC:
1. Dz.U.2004.121.1263 - Ustawa z dnia 20-04-2004 o substancjach zubożających warstwę ozonową.
2. Dz.U.2004.184.1903 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06-08-2004 w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
3. Dz.U.2004.185.1911 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11-08-2004 w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych.
4. Dz.U.2004.195.2007 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje.
5. Dz.U.2004.195.2008 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
6. Dz.U.2004.195.2009 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
Ustawa jest dostępna na www.forum-chlodnictwa.org.pl w sekcji "prawo". Ponadto, wszystkie w/w akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw można znaleźć w portalu www.abc.com.pl. Polecam, sam korzystam.
Łączę pozdrowienia.
Michał Dobrzyński
Dyrektor
Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Gość: Tomek
2004-10-12 00:00
Re: Zestawienie aktów prawnych
Dziekuję serdecznie za informacje
pozdrawiam :Tomasz Samsel
Gość: gość
2004-12-16 00:00
Do: Gala
Tak, masz rację. Czynnika R134a oraz urządzeń pracujących na tym czynniku nie dotyczy ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową. A zatem wymagania i zakazy zawarte w tej ustawy nie dotyczą żadnych urządzeń na czynniki z grupy HFC. Niemniej jednak - to moje osobiste zdanie - mimo wszystko warto zapoznać się z nową ustawą ozonową i niektórymi rozporządzeniami wykonawczymi. Mam na myśli te, które mówią choćby o kontrolach szczelności. Dla urządzeń na HFC też warto dokonywać takich przeglądów, mimo iż prawo tego nie wymaga (na razie). Pozdrowienia. Michał Dobrzyński