Gość: Norbert
2002-11-09 00:00
Temperatura wewnętrzna
Temperaturę wewnętrzną obliczeniową ogrzewanych pomieszczeń określa norma PN-82/B-02402, ale jednocześnie jest w niej zapis że nie dotyczy temperatur eksploatacyjnych określonych odrębnymi przepisami. O jakie przepisy chodzi ???
Gość: yabols
2002-12-30 00:00
Re: Temperatura wewnętrzna
chodzi pewnie o wymagania technologiczne, normy zakładowe itp.