Gość: Grzechu
2006-02-21 00:00
Substancje kontrolowane
Dzień dobry
Moje pytanie brzmi: Jeśli w ustawie "O substancjach zubożających warstwę ozonową" jest mowa o podmiocie wprowadzającym po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych to o kogo dokładnie chodzi? Poza tym czy wszystkie podmioty, które wprowadzają substancje kontrolowane są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane, czy tylko te podmioty, które własnie po raz pierwszy wprowadzają te substacje w kraju? Kto dokładnie jest zobowiązany (czy producenci np. lodówek?,albo producenci urządzeń klimatyzacyjnych, czy może firmy, które korzystają z chłodni?) do wnoszenia opłat za SZWO?. Z góry dzieekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.