Gość: Tomasz
2007-03-28 00:00
Stropodach wentylowany
Jak należy wykonać wentylację stropodachu wentylowanego (dach kopertowy)?
Co to znaczy, gdy "wentylacja działa z powodu temperatury"?