Gość:
2007-02-13 00:00
Sprawozdanie z używania R 22
Proszę o pomoc zwłaszcza p.Michała Dobrzyńskiego z fundacji PROZON.Temat ten był już wałkowany rok temu ale dotyczy on mnie dopiero teraz.A jest to problem sprawozdania za używanie R 22.Problem ten dotyczy komu i na jakich drukach takie sprawozdanie wykonać.W roku 2006 zużyłem dokładnie 61 kg R 22.Do dzisiaj nie napisałem żadnego sprawozdania bo myślałem że termin ten kończy się 28 lutego.Po telefonicznej rozmowie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim włos mi się zjeżył, a jeszcze bardzej gdy przeczytałem pytania i odpowiedzi jakie krążyły na forum w tamtym roku.I dlatego proszę o poruszenie tego tematu jeszcze raz na forum gdyż podejrzewam że jest wiele takich jak ja małych jednoosobowych firm które borykają się z problemem pracy a nie mają czasu na papierkową robotę.Czytając na forum ten temat doszedłem do wniosku że muszę złożyć co najmniej dwa sprawozdania ,jedno do Warszawy ( gdzie i na czym) drugie do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzeniu do emisji 61 kg R-22.Zdaję sobie sprawę że w świetle obowiązujących przepisów mogę nie składać takiego sprawozdania do UM ale zrobiłbym w konia kilku moich klientów.Nie posiadam z żadnym z nich umowy o obsługę urządzeń ale jak mam im zakomunikować dopiero teraz że mają robić sprawozdanie za emisję R-22.Muszę to wziąść na siebie a w następnym roku (tj.w tym 2007) będe doliczał sobie odpowiednią kwotę do usługi.Proszę o odpowiedź; na jakich drukach i na jaki adres mam złożyć sprawozdania (oraz kiedy minął termin ich składania).
Mój email franczyk@op.pl
Gość: Bogdan
2007-02-13 00:00
Re:Sprawozdanie z używania R 22
Proszę o pomoc zwłaszcza p.Michała Dobrzyńskiego z fundacji PROZON.Temat ten był już wałkowany rok temu ale dotyczy on mnie dopiero teraz.A jest to problem sprawozdania za używanie R 22.Problem ten dotyczy komu i na jakich drukach takie sprawozdanie wykonać.W roku 2006 zużyłem dokładnie 61 kg R 22.Do dzisiaj nie napisałem żadnego sprawozdania bo myślałem że termin ten kończy się 28 lutego.Po telefonicznej rozmowie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim włos mi się zjeżył, a jeszcze bardzej gdy przeczytałem pytania i odpowiedzi jakie krążyły na forum w tamtym roku.I dlatego proszę o poruszenie tego tematu jeszcze raz na forum gdyż podejrzewam że jest wiele takich jak ja małych jednoosobowych firm które borykają się z problemem pracy a nie mają czasu na papierkową robotę.Czytając na forum ten temat doszedłem do wniosku że muszę złożyć co najmniej dwa sprawozdania ,jedno do Warszawy ( gdzie i na czym) drugie do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzeniu do emisji 61 kg R-22.Zdaję sobie sprawę że w świetle obowiązujących przepisów mogę nie składać takiego sprawozdania do UM ale zrobiłbym w konia kilku moich klientów.Nie posiadam z żadnym z nich umowy o obsługę urządzeń ale jak mam im zakomunikować dopiero teraz że mają robić sprawozdanie za emisję R-22.Muszę to wziąść na siebie a w następnym roku (tj.w tym 2007) będe doliczał sobie odpowiednią kwotę do usługi.Proszę o odpowiedź; na jakich drukach i na jaki adres mam złożyć sprawozdania (oraz kiedy minął termin ich składania).
Mój email franczyk@op.pl

Gość: Michał Dobrzyński
2007-02-19 00:00
Sprawozdania do BOWO i do Urzędu Marszałkowskiego (+WIOŚ)
Witam,
Niniejsze wyjaśnienie przyda się osobom/firmom, które stosują czynniki chłodnicze z grupy HCFC, czyli m.in. R22, R141b, R123 oraz R401A, R401B, R402A, R403A, R403B, R408A i R409A. Trzy pierwsze czynniki są jednorodne; można je więc znaleźć w wykazach substancji kontrolowanych - w załączniku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000. Pozostałe wymienione przeze mnie czynniki są mieszaninami zawierającymi m.in. R22, co sprawia, że są również zaliczane do substancji zubożających warstwę ozonową, mimo iż nie są wymienione w wykazie substancji kontrolowanych.
Są dwie odrębne sprawy ewidencyjno-sprawozdawcze, o których należy pamiętać:
- 1. obowiązki wynikające z ustawy o SZWO;
- obowiązki wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska".
Ad. 1: Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową
Istnieje obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji stosowania substancji kontrolowanych. Minister Gospodarki i Pracy określił wzór ewidencji w rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.185.1911). Ewidencję można prowadzić na papierze, bądź elektronicznie - w komputerze. W tym drugim przypadku - należy dokonywać co najmniej miesięcznych wydruków. Dla każdej substancji kontrolowanej należy prowadzić odrębną ewidencję.
Ponadto, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004 r. (Dz.U.2004.121.1263) wprowadza obowiązek przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji do "wyspecjalizowanej jednostki" wskazanej przez Ministra Środowiska. Jednostką tą wyznaczono Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (BOWO); kontakt - tel./faks: (22) 633-92-91, Pan dr doc. hab. Janusz Kozakiewicz, Dyrektor. Wspomniane sprawozdania (czyli generalnie ewidencję za cały rok) należy przekazać do BOWO do 28 lutego za rok poprzedni.
Ad. 2: Ustawa prawo ochrony środowiska i opłaty za emisję freonów
Odrębne obowiązki od opisanych w pkt. 1 wynikają z ustawy "Prawo ochrony środowiska". Podmiot odpowiedzialny za emisję gazów do środowiska jest zobowiązany do "rozliczania" się z tego raz na pół roku. Dotyczy to zarówno np. emisji spalin z samochodów służbowych i maszyn roboczych, jak i emisji freonów. Podmiot dokonujący emisji jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia należnych opłat. Jeśli w danym półroczu suma wszystkich należnych opłat za korzystanie ze środowiska (bo tak to się nazywa) nie przekracza 400 zł, to należy jedynie wysłać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, plus kopię do lokalnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Termin: 31 stycznia i 31 lipca, odpowiednio za poprzednie półrocze. Jeśli suma tych opłat przekracza 400 zł, to oprócz wspomnianych sprawozdań należy uiścić wyliczoną opłatę na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
Aktualne dokumenty w sprawie korzystania ze środowiska są tu:
- wzory sprawozdań za korzystanie środowiska: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., ma zastosowanie dla sprawozdań składanych począwszy od stycznia 2006 r. (za okres od II półrocza 2005 r., Dz.U.2005.252.2128);
- stawki opłat za emisję w 2006 r.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2005.260.2176);
- stawki opłat za emisję w 2007 r.: obwieszczenie Ministra Środowiska z 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (M.P.2006.071.714).
Stawka opłaty za emisję 1 kg czynnika HCFC w 2006 r. wynosiła 3 zł. Analogiczna stawka za emisję 1 kg czynnika HCFC wynosi 3,06 zł, przynajmniej w pierwszym półroczu, bo w drugim półroczu może zostać podniesiona - i to znacząco…
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja PROZON