Gość: kszyho
2002-09-13 00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Czy ktoś mógłby wyjaśnić jak art 17 ustawy o zamówieniach publicznych ma się do projektu z branży sanitarnej
Gość: Artur
2002-09-25 00:00
Re: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Jesli chesz uzyskac odpowied to najlepiej zacytuj wspomniany art i napisz czego nie rozumiesz
Gość: kszyho
2002-09-26 00:00
Re: Re: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Art. 17
Zamawiający określa przedmiot zamówienia publicznego za pomocą cech technicznych i jakościowych, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej, z tym, że w odniesieniu do robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.
Mam do zrobienia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a nie bardzo wiem co w niej umieścić.
Wiem, że na wykonanie robót drogowych są dostępne ogólne specyfikacje techniczne.