Gość: Kinga
2005-03-10 00:00
Pytanie do P.M.Dobrzańskiego
Szanowny Panie Dobrzański!
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące tzw. freonów ekologicznych (R401A,R402A, R404A, R409A itd.), które są zamiennikami "starych" freonów.
Co to są za związki, jakim podlegają obowiązkom, czy tak jak w przypadku innych freonów (chodzi o ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz inne rozporządzenia dotyczące substancji zub.warstwę ozonową m.in. używanie ekolog. freonów w instalacjach, ich ewidencja, informacja przekazywana do Biura Warstwy Ozonowej, karta urządzenia, świadectwo kwalifikacji, oznakowanie urządzeń).
Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-12 00:00
odpowiedź od M. DobrzYńskiego
Witam,
Mam wrażenie, że odpowiedź na Pani pytanie zawarta jest już w tym forum, w temacie "freon R404A", choć częściowo. Na dziś, czynniki chłodnicze z grupy HFC nie są objęte w Polsce legislacją ekologiczną (z jednym wyjątkiem). Ustawa ozonowa nie ma zastosowania do czynników HFC. Najpopularniejsze czynniki HFC, to: R134a, R404A, R407C, R410A, R419A, R417A, R507, R23.
A ten wyjątek to to, że w "katalogu odpadów" zawartym w jednym z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach, HFC są sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne pod kodem "14 06 01*", razem z czynnikami CFC i HCFC. Wg polskiego prawa, odzyskane czynniki HFC nieprzeznaczone do regeneracji są traktowane jako odpady niebezpieczne. Jeśli przeznaczymy odzyskane HFC do regeneracji, czynniki te nie są wówczas traktowane jako odpady. Decyzja o przeznaczeniu należy do podmiotu, który dysponuje tym czynnikiem.
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
PS.: Moje nazwisko pisze się przez "Y", a nie przez "A". ;-)
Gość: kowalski
2005-03-15 00:00
Re:Pytanie do P.M.Dobrzańskiego
pytanie do Pana Michala. czynniki chłodnicze (freony) są sprzedawane w kraju poprzez sić dystrybutorów . same czynniki produkowane są w innych krajach . Utylizacja jak i recykling wykonywany jest także za granicą. Proszę odpowiedziec kto kontroluje w naszym kraju pochodzenie importowanych freonów ( sklad chemiczny itp, ) czy instytucja jeśli jest taka może zagwarantować że zakupiony freon jest czysty / nie po powtórnym recyklingu. ( jako negatywny przykład podaję bęzynę /
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-16 00:00
Jakość czynników chłodniczych
Witam,
Faktycznie, nigdy w Polsce nie produkowało się czynników CFC, HCFC ani HFC. Wszystkie były przywożone z zagranicy. Za jakość czynników, jak za każdy inny towar - odpowiada dystrybutor. Kupując czynniki i renomowanych dystrybutorów, macie Państwo pewność ich jakości. Do takich dystrybutorów należą fundatorzy PROZON-u, którzy zaopatrują się bezpośrednio u producentów.
O ile mi wiadomo, kilku innych znanych i rzetelnych dystrybutorów kupuje czynniki nie koniecznie bezpośrednio u producentów, lecz poprzez polskie przedstawicielstwa danego producenta. Takim firmom również możemy niemalże w ciemno ufać. Większość większość z nich jest członkami Krajowego Forum Chłodnictwa i przestrzega "Branżowego kodeksu etycznego" ( http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/Kodeks.htm). Za jakość czynników odpowiadają sami dystrybutorzy oraz ich dostawcy.
Jeśli chodzi o gwarancje czystości... Fundacja PROZON dysponuje specjalistycznym laboratorium do badania jakości czynników chłodniczych i świadczy tego typu usługi, na życzenie. Rozumiem, że ma Pan na myśli nie tylko jednorodność (lub odpowiedni skład procentowy - w przypadku "firmowych mieszanin" - typu np. R407C, R408A, R410A, itd.), ale także niemniej istotny poziom wilgotności (max. 10 ppm zgodnie z Polską Normą), ew. zakwaszenie, ew. zawartość olejów, pozostałości stałe. Przy fabrycznie nowym czynniku, nie powinno być problemów z w/w parametrami, choć nieraz zlecano nam potwierdzenie jakości nowego czynnika, lub jego dodatkową destylację w Centrum Regeneracji Czynników Chłodniczych Fundacji PROZON, aby uzyskać jeszcze lepsze parametry (szczególnie w odniesieniu do zmniejszenia zawartości wilgoci).
Czynniki pochodzące z odzysku przechodzą w PROZON-ie kompleksowy proces regeneracji. Następnie, dokonywana jest analiza jakości w naszym laboratorium i wydawany jest atest jakości (przez PROZON). Dlatego mamy pewność i PROZON gwarantuje, że w pełni zregenerowane czynniki chłodnicze, które "wychodzą z PROZON-u" są co najmniej tak dobrej jakości, jak czynniki fabrycznie nowe.
A kto inny może skontrolować jakość? Obawiam się, że na razie nie ma w Polsce innej instalacji tego typu. Jeśli ktoś miałby uzasadnione zastrzeżenia do jakości czynników chłodniczych, to jeśli nie pomoże męska rozmowa ze sprzedawcą - sugeruję zwrócić się ze skargą do PIH-u lub do UOKiK-u i obsmarować go na tym forum ;-)
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Gość: kowalski
2005-03-16 00:00
Re:Pytanie do P.M.Dobrzańskiego
bardzo dziękuję za naprawdę wyczerpującą odpowiedż . W przypadku stwierdzenia wątpliwości i uwag co do freonu napewno skorzystam z propozycji testu . Z poważaniem