Gość: Robert
2007-02-27 00:00
Pytanie do życzliwych
Czy sprowadzając z zagranicy do Polski centrale wentylacyjne, wentylatory, przewody oraz pozostały asortyment wentylacyjny, potrzeba do montażu jakieś certyfikaty, wogóle czy są jakieś sprawy prawne do załatwienia?
Uprzejmie dziękuje
Gość: ola
2007-02-27 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Musisz mieć polskie papiery czyli Aprobatę techniczną (jeżeli to są nienormowe rzeczy), Deklarację Zgodności ( Lub CE)i Atest Higieniczy. Najlepiej sprawdź moją wypowiedź w tych rozporzadzeniach. Znajdziesz je na stronie www.abc.com.pl
1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 22 kwietnia 1998 r.w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLUz dnia 30 listopada 1994 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska
4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAGJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r.w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
7.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r.w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
Gość: Robert
2007-02-27 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Bardzo Ci dziękuję:)
Gość: ola
2007-02-27 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Proszę...ale nie dziękuj przed Tobą długa droga. Życzę powodzenia :)
Gość: -
2007-02-28 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Pani Ola jest bardzo uszczypliwa
Gość: ola
2007-02-28 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Nie uszczybliwa tylko protekcjonalna
Gość: -
2007-02-28 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
a ja twierdzę, że uszczypliwa - mam na myśli inne posty
Gość: Robert - ten Robert
2007-02-28 00:00
Re:Pytanie do życzliwych
Uszczypliwym można określić eufemistycznie moją osobę w stosunku do ciebie brzeczkowski - ola jak dotąd grzeszy delikatnością na którą mnie już nie stać.
Uważaj z tymi nickami bo popadniesz w schizofremię.