Gość: HVAC
2013-05-15 19:53
Projekty i kosztorysy instalacji sanitarnych.
Sporządzanie projektów oraz kosztorysów branży sanitarnej w następującym zakresie:
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje wod.- kan.,
- instalacje wentylacji mechanicznej i rekuperacji,
- instalacje pomp ciepła,
- instalacje solarne,
- instalacje klimatyzacji,
- instalacje gazowe,
- przyłącza gazu,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- przyłącza wody i kanalizacji.
Wykonujemy projekty do pozwoleń na budowę, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne w w/w zakresie.
Oferta dedykowana jest dla inwestorów indywidualnych jak również biur projektowych oraz firm wykonawczych.