Gość: INZYNIER
2011-04-20 15:21
Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane
Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces.

Umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z kilkudziesięciu aktów prawnych. W bazie programu dostępne jest ponad 1700 pytań opracowanych na podstawie przykładowych pytań z PIIB oraz własnych analiz przygotowanych podczas nauki do egzaminu.

* Prawo Budowlane
* Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
* Kodeks postępowania administracyjnego
* Przepisy BHP

Więcej informacji: http://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-program-do-nauki-na-egzamin/ />
Gość: UBI
2012-03-20 20:31
Re: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane
Na stronie pojawiła się nowa wersja programu nie wymagająca excela UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2012 - PROGRAM DO NAUKI

http://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-program-do-nauki-na-egzamin/
Gość: Gerwazy
2014-02-20 23:42
Re: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane
Coś dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znajdziesz tu przykładowe pytania i testy egzaminacyjne. Bogaty zasób wiedzy niezbędnej do pozytywnego zaliczenia egzaminów. Szereg porad dotyczących praktyki zawodowej i egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przygotuj się do egzaminu i zdaj go pewnie korzystając z zawartości witryny

http://uprawnieniabudowlane.info. />
Serwis przydatny również dla absolwentów wyższych uczelni technicznych podejmujących decyzję, co do przyszłej praktyki zawodowej.
Gość: Guesttt
2014-03-18 10:17
Re: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane