Gość: Janusz Baranowski
2010-04-03 11:05
Poweietrze recyrkulacyjne
Czy konieczne jest instalowanie na kanale powietrza recyrkulacyjnego wentylatora wyciągowego, którego zadaniem jest dostarczenie powietrza obiegowego do centrali nawiewowej oraz wyrzucenie jego nadmiaru na zewnątrz.?
Gość: Korol
2010-04-05 20:32
Re: Poweietrze recyrkulacyjne
Pytanie cokolwiek nieprecyzyjne.
Powietrze recyrkulacyjne - powietrze dostarczane do komory mieszania, czyli powietrze wyciągnięte z pomieszczeń i zmieszane z powietrzem zewnętrznym. Nie ma potrzeby instalowanie dodatkowego wentylatora aby dostarczyc powietrze wyciągane z pomieszczeń do komory mieszania. Wystarczy doprowadzić kanał wyciągowy do rzeczonej komory. Nalezy jednak za pomocą przepustnic regulacyjnych dostosować ilość świerzego powietrza i powietrza "odzyskanego". Nadmiar powietrza , wynikający z bilansu należy wyciągnąć dodatkowymi wentylatorami.
Gość: Janusz Baranowski
2010-04-06 20:12
Re: Powietrze recyrkulacyjne
Dziękuję za odpowiedź. Napisałem bardzo ogólnikowo. W kanale powrotnym są dość duże opory (500 Pa) i obawiam się o nadciśnienie w pomieszczeniach, dlatego wolałbym zainstalować wentylator wyciągowo/powrotny - tylko jeden.