Gość: Mariusz
2007-10-09 00:00
Piec gazowy w łazience w domku jednorodzinnym
Witam. Poszukuję informacji gdzie znajdę przepisy dotyczące wentylacji pomieszczenia w którym jest zainstalowany piec gazowy na gaz ciekły (propan -butan. A dokładniej gdzie jest napisane, ze muszę mieć otwór "bezpieczeństwa" w ścianie zewnętrznej. Mam kocioł z zamkniętą komorą spalania i taka dziura w najcieplejszym pomieszczeniu jest trochę dla mnie dziwna. Proszę o poradę.
Gość: AWK
2007-10-09 00:00
Re:Piec gazowy w łazience w domku jednorodzinnym
1. Kocioł nie piec!
2. M. in. "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynk i ich usytuowanie.... " Pobrać ze strony PrawoLex czy innej (Ustawy są za darmo). Polskie Normy - odpłatne.
3. Kocioł nawet z zamkniętą komorą spalania a wentylacja pomieszczenia to oddzielne tematy.
Gość: Mariusz
2007-10-10 00:00
Re:Piec gazowy w łazience w domku jednorodzinnym
OK. NIECH BęDZIE KOCIOł. I ZGADZAM SIę żE NIE CHODZI MI O WENTYLACJą POMIESZCZENIA. NIE JESTEM FACHWCEM W TYM TEMACIE. ALE JEżELI CHODZI O TO ROZPORZąDZENIE TO NIC W NIM NIE MA NAPISANE NA TEMAT MNIE INTERESUJąCY. JEżELI MOżESZ TO PODAJ NR PN GDZIE JEST TO PODANE.
Gość: AWK
2007-10-10 00:00
Re:Piec gazowy w łazience w domku jednorodzinnym
Z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych itd (tekst jednolity z 2004 roku - mogę załączyć całość):
§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
***
O ile wiem to na pewno jest norma o kotłowniach opalanych gazem o ciążarze mniejszym od 1; ale czy jest norma dla opalanych gazem o gęstości względnej większej od 1 (propan butan) to nie wiem.
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
Chyba nie można ich montować poniżej terenu (czyli w piwnicach). Podobnie jak butli z propanem-butanem (jest o tym mowa w owym Rozporządzeniu - o tych butlach).
Chyba nigdzie nie ma, że pomieszczenie z kotłem do 2000 kW musi być przy ścianie zwenętrznej.
2. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, o których mowa w ust. 3.
3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym.
**
Myślę, że te "otwory bezpieczeństwa" to jakiś wygłup, ale poszukam w moim archiwum i innych Dziennikach Ustaw.
Gość: AWK
2007-10-10 00:00
Re:Piec gazowy w łazience w domku jednorodzinnym
"§ 157. {...}
5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich.
6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
7. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.
8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi."