Gość: Janusz
2005-02-09 00:00
Ograniczenie w obrocie klimatyzatorami z R-22
Pod koniec roku 2003 nakupiłem klimatyzatorów na R-22 bo były tanie.Lato w 2004 nie zachecało do zakupów klimatyzatorów,więc je sprzedawałem (z montażem)aż do końca października ub.roku.Teraz klienci (2szt.którym zamontowałem klimatyzatory w sierpniu 2004r.)dowiedzieli się że je zamontowałem wbrew prawu i żądają ode mnie wymiany na urządzenia wolne od "wad prawnych". Faktycznie,doszukałem się Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.11.2002 r. (Dz.U.Nr205,poz 1733) w którym § 3 ust.1 określa zakaz " wprowadzania do obrotu krajowego i wykorzystywania w działalności gospodarczej substancji kontrolowanych, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, w tym zawartych w wyrobach nowych i używanych wyprodukowanych w kraju lub za granicą, z zastrzeżeniem ust. 2-4." z dniem 1.01.2004 r. W mojej ocenie powyższe rozporządzenie odnosi się do importerów i producentów substancji kontrolowanych i urządzeń,a nie podmiotów polskich,które zakupiły te urządzenia w celu dalszej odsprzedaży.Natomiast dopiero ustawa z dnia 20.04.2004r. (Dz.U.Nr121 poz.1263)art.17 ust.1 pkt.2) określa "zakaz obrotu urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi substancje kontrolowane jako czynniki chłodnicze",który obowiązuje w myśl art.59 pkt.2 od dnia 1.10.2004r.Zainteresowanych tą problematyką forumowiczów proszę o komentarz i rzeczową dyskusję.Pozdrawiam
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-09 00:00
Miniporada
Klimatyzatory na R22 właśnie dlatego były tanie pod koniec 2003 r., że od 1 stycznia obowiązywał zakaz wykorzystywania w działalności gospodarczej substancji HCFC, w tym substancji zawartych w urządzeniach. Był wyjątek - HCFC można było (i dalej można) używać WYŁĄCZNIE do serwisowania istniejących urządzeń i instalacji. Nie ma innych wyjątków i faktycznie z Pańskiej wypowiedzi wynika, że montował Pan klimatyzatory na R22 wbrew prawu. Ja bym się tak publicznie nie przyznawał...
To co można poradzić - to jak najszybciej odzyskać R22 z tych instalacji i zamienić je na (bardziej) ekologiczne zamienniki, np. R417A lub R419A. To zamienniki typu drop-in z grupy HFC (nie stanowiące zagrożenia dla warstwy ozonowej), więc nie wymagają nawet zmiany oleju ani żadnych modyfikacji urządzenia (to wg producentów tych czynników). Raczej bym nie liczył na pobłażliwość inspektorów ochrony środowiska, gdy/jeśli kiedyś zawitają na kontrolę do Pańskich klientów, jeśli znajdą tam klimę na R22 zamontowaną w 2004 r.
Na przyszłość, radzę śledzić co się dzieje w prawie. Polecam kontakt z Fundacją PROZON lub wstąpienie do Krajowego Forum Chłodnictwa. Wówczas będzie Pan na bieżąco.
Pozdrowienia, Michał Dobrzyński
Gość: Jarek
2005-02-10 00:00
Re:Ograniczenie w obrocie klimatyzatorami z R-22
Jestem inżynierem i nie lubię czytać tekstów ustaw, rozporządzeń itp. Między innymi dlatego, że są pisane niejasnym językiem (oczywiście nie wszystkie i nie zawsze) ale głównie dlatego, że prawo to taka dyscyplina wiedzy, która podlega interpretacji. Oczywiście zawsze na korzyść interpretującego:)! Oczywiście w praktyce inżynierskiej jestem zmuszony zapoznawać się z tekstami i je stosować (to, że nie lubię nie znaczy, że tego nie robię). Ale wracając do sedna - oco mi chodzi:
W ustawie z dn. 20.04.2004r w cytowanym przez Pana Michała art. 17 pkt.2 zabrania się obrotu urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, itd ale, CCZYTAJĄC USTAWĘ DO KOŃCA MOŻNA RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ ARTYKUŁ, W KTÓRYM JEST JASNO NAPISANE: "Art. 59. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.;
2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.;
3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r. ", WIEC WG MOJEJ INTERPRETACJI jANUSZ MONTUJĄC KLIMATYZATOR W SIERPNIU NIE ZŁAMAŁ, ŻADNEGO PRAWA PONIEWAŻ WYDŁUŻONO DO PIERWSZEGO PAŹDZIERNIKA TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA JESZCZE TE INSTALACJE MONTOWAĆ. Czyli wg mnie (mojej interpretacji) Janusz żadnego (a przynajmniej Polskiego) prawa nie złamał.
Jeśli się mylę i można udowodnić, że nie mam racji to proszę o sprostowanie bo ja też przed pierwszym października instalacje takie montowałem. Zgodzę się tylko z jednym, że zakaz obowiązywał od 01.01.2004 ale termin pomiędzy ogłoszeniem ustawy a 1.10.2004 był rajem dla tych co zostali z urządzeniami na magazynie. Raj mam na myśli to okres w którym mogli pozbyć się urządzeń, których w takiej formie jak kupili nie mogliby sprzedać.
Gość: Michał
2005-02-14 00:00
Art. 17 ust. 1 pkt. 2) - dotyczy OBROTU (tj. kupno-sprzedaż)
Witam wszystkich,
Niestety Panie Jarku... Proszę czytać uważnie... Wyjątek w art. 59 pkt. 2) dotyczy obrotu, a nie montażu. Zapisano tak: "art. 59 pkt. 2) - art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.;. A gdy cofamy się do art. 17 ust. 1 pkt. 2, czytamy: "na terytorium RP zakazuje się (...) obrotu urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi substancje kontrolowane jako czynniki chłodnicze;". Zatem - kupno i sprzedaż urządzeń zawierających HCFC były dozwolone w okresie od 14 czerwca do 30 września 2004 r. Natomiast montaż tych urządzeń z czynnikiem HCFC w środku był w tym okresie zabroniony. Wynika to z dwóch aktów prawnych:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 - art. 5, ust. 1 c)(iv); oto treść: "zakazuje się stosowania HCFC (...) jako czynników chłodniczych (...) od dnia l stycznia 2001 r. we wszystkich urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000 r., z wyjątkiem stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych o wydajności chłodzącej do 100 kW, dla których zakaz stosowania wodorochlorofluorowęglowodorów obowiązuje od dnia l lipca 2002 r., dla urządzeń wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2002 r. oraz nawrotnych systemów pomp cieplnych/klimatyzacyjnych, dla których zakaz stosowania wodorochlorofluorowęglowodorów obowiązuje od dnia l stycznia 2004 r. dla urządzeń wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2003 r.";
2) ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z 20 kwietnia 2004 r., art. 17 ust. 1 pkt. 4), który brzmi: "Na terytorium RP zakazuje się (...)zakazuje się rozbudowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem substancji kontrolowanych"
.
Podsumowując - "raj" polegał wyłącznie na możliwości sprzedaży urządzenia z HFCF bez konieczności wcześniejszego odessania freonu.
Pozdrowienia. Michał Dobrzyński
Gość: MIchał
2005-02-14 00:00
Literówka
Przepraszam, zrobiłem literówkę. W ostatnim akapicie (powyżej) chodziło mi oczywiście o HCFC. Pozdr. md
Gość: Jarek
2005-02-14 00:00
Re:Ograniczenie w obrocie klimatyzatorami z R-22
Właśnie to jest to o czym mówiłem czyli interpretacja przepisów. ZAŁÓŻMY, że zakazano spredawać samochodów z silnikami DIESLA ze względu na to, że są nieekologiczne. Oczywiście samochody, zarejestrowane przed pierwszym stycznia 2004 posiadające silnik DIESLA mogą poruszać się po naszym terytorium bo olej napędowy jest sprzedawany.
20 kwietnia wchodzi w życie ustawa (oczywiście +14dni od ogłoszenia), która zezwala do 1 pażdziernika obracać samochodami z silnikiem DIESLA ale jeździć nimi nie wolno.
Czy dobrze to rozumiem? Skoro oczywiste jest, że urządzenie musi być zamontowane to zawiera się to w obrocie tymże urządzeniem. Ale może to tylko moja interpretacja.
Pozdrawiam.
PS: właściwie to chyba bedę musiał poszukać w słowniku znaczenia słowa "obrót" w odniesieniu do towaru i wtedy bedziemy mogli sobie interpretować.
Gość: jaca
2005-02-16 00:00
Re:Ograniczenie w obrocie klimatyzatorami z R-22
Nie szukaj w słowniku. Wspomniana ustawa określa co to jest obrót. Jest to zbycie lub przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu przedmiotowi lub osobie.
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-17 00:00
Interpretacja - przykład motoryzacyjny
Witam
Sam bardzo lubię przykłady motoryzacyjne, bo tak się składa, że faktycznie bardzo często można określone czynności porównać do jazdy samochodem... W tym przypadku porównanie też jest życiowe, ale moim zdaniem - nie do końca prawidłowo zinterpretowane, Panie Jarku.
Idąc śladami porównań... samochód diesla mógł Pan kupić do końca września 2004 r., ale od 1 października nie mógł Pan do niego wlewać ropy. Aby go używać, musiałby Pan przerobić silnik, tak by pracował np. na gazie albo na benzynie.
Właśnie taka jest analogia z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi. Urządzenia zakupione tuż przed "dzwonkiem" (1 października 2004) mogą być używane w Polsce tylko pod warunkiem, że napełni Pan je czynnikiem innym niż SZWO.
Pozdrowienia. Michał Dobrzyński