Gość: Tomasz
2009-01-22 00:00
Odpowiedzi na uprawnienia budowlane Program Tester 1.0
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
[i]art. 12 Prawa budowlanego[/i]

Program Tester służy do testowania lub przygotowywania się przed egzaminami na uprawnienia budowlane.


Program Tester jest oprogramowaniem służącym celom edukacyjnym.
Program Tester umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania obejmują zakres pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (stan prawny - grudzień 2008).
Zestaw pytań obejmuje 1165 pytań egzaminacyjnych z różnych dziedzin.
Dziedziny obejmują:
* Prawo Budowlane
* BHP
* Geodezja
* KPA
* Rozporządzenia
* Warunki techniczne
* Wyroby
* Inne
Więcej o programie na stronie: [url] http://webtom.com.pl/3/programy.htm[/url] />
Gość: magda7800
2009-01-29 00:00
Re:Odpowiedzi na uprawnienia budowlane Program Tester 1.0
Witam!
Weszlam na ta stronke i nic wiecej sie nie otwiera o tym programie??
Czy mogłbys podac gdzie ten program mozna zdobyc??
Bardzo prosze