Gość: Paweł
2003-05-05 00:00
Minimalna wilgotność pow. w środowisku pracy
Jaka minimalna wilgotnośc względna pow. może być zastosowana w pomieszczeniach pracy
a)do stałego pobytu
b)do pobytu tymczsowago do 4h
Jeżeli jest mniejsza od wymaganej to jakie procedury należy stosować ?
Proszę o podstawy prawne .
Dziekuję .
Gość: Komar
2003-05-07 00:00
Re: Minimalna wilgotność pow. w środowisku pracy
PN-78/B-03421
zima: wilgotność względna 40 do 60%, minimalna 30%.
lato: wigotność względna 40 d0 60% (przy małej aktywności fizycznej: 40 do 55%), makymalna 70%.