Gość: Piotr
2007-02-12 00:00
Materiał niepalny?
Chciałbym się dowiedzieć czy wykonanie przewodu wentylacyjnego z rury PVC-u kanalizacji zewnętrznej jest dopuszczalne w pomieszczeniu kuchni i łazienki. Podobno jest przepis że przewody wentylacyjne muszą być z materiału niepalnego. Jaka norma określa z czego ma być wykonany przewód wentylacyjny grawitacyjny?
Dzięki
Gość: tomek
2007-02-14 00:00
Re:Materiał niepalny?
materiał palny jest zakazany z wielu przyczyn!!!
1.podczas pożaru kanał wentylacyjny to droga do przemieszczania się ognia po kondygnacjach jak i na strych czy podasze i dach.
2.podczas spalania się PCV wytważa się wiele trujących składników bo jest to materiał toksyczny i to on może być sprawcą zgonów a nie sam ogień.
3.PCV jest materiałem kruchym i może ulec zniszczeniu podczas rewizji przewodu po udeżeniu np.kulą kominiarską a wymiana zniszczonego elementu może przyspożyć wielu problemów i kosztów!
ODRADZAM STOSOWANIE MATERIAŁÓW TAKICH JAK PCV-SPIRO-FOLIE i inne temu podobne.ODSYŁAM DO p-posz i p.bud.
MISTRZ KOMINIARSKI Z WOJ.LUBUSKIEGO
Gość: spostrzegawczy
2007-02-14 00:00
Re:Materiał niepalny?
Mistrzu nie pomyliłeś aluflexa z rura spiro?
Gość: ola
2007-02-14 00:00
Re:Materiał niepalny?
W prawie budowlanym i przepisach p.poż nie znalazłam nic mówiącego w temacie zastosowania PVC. Poza tym w Prawie Budowlanym jest mało szczegółowych rozwiazań technicznych, a w szczególności instalacji.Ponadto pan Piotr pisze o PVC, a nie PCV. a ten materiał wg "Warunków Technicznych..." jest dopuszczony do stosowania jako materiał do wykonania przewodów wentylacyjnych.
Panie Tomku poproszę o podstawy prawne, może jestem niedoinformowana.
Gość: Kominiarczyk
2007-02-14 00:00
Re:Materiał niepalny?
Proszę nie mylić przewodu wentylacyjnego z kanałem kominowym do wentylacji grawitacyjnej. W obecnym znaczeniu przewód wentylacyjny jest łącznikiem i np. okap bez/lub z wentylatorem lub sam wentylatorek można połączyć z kanałem kominowym wentylacyjnym za pomocą przewodu z PVC. W sieci przewodów instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji przepływ jest wymuszony a w kanałach kominowych wentylacji grawitacyjnej które są pionowe, powietrza unoszone jest do góry samorzutnie, stąd przy miejscowym pożarze, gorące powietrze samorzutnie popłynie kanałem wentylacyjnym do góry i nie trzeba dużej wyobraźni aby wyobrazić sobie co się stanie gdy trzony wentylacji grawitacyjnej będą wykonane z rur PVC i będą biegły w wspólnym szybie instalacyjnym. Nawet gdy będą one poprowadzone w oddzielnych murowanych szachach to przy miejscowym pożarze, masa z PVC uniemożliwi odpływ dymu, co przyśpieszy proces zadymiania całego mieszkania i proces zaczadzenia śpiących tam osób. Proszę uważnie przeczytać art.5 Ustawę Prawo budowlane, które w ust. 1 nakazuje aby obiekt budowlany projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i projektanta takich trzonów wentylacyjnych z rur z PVC nie tłumaczy fakt, że przepisy dotyczące kanałów kominowych są chaotyczne, że w jednym rozporządzeniu i w Polskiej Normie objaśnia się co to jest kanał a co przewód a w drugim rozporządzeniu i w drugiej Polskiej Normie pisząc o kanałach kominowych do wentylacji grawitacyjnej używa się słowa przewody wentylacyjne. To jest poważny problem, że nie potrafiono do tej pory dość jasno i precyzyjnie napisać w rozporządzeniu wymagań jakie powinny spełniać kanały kominowe do wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem możliwości wybuchu miejscowego pożaru w mieszkaniu. Proszę zauważyć ile ustępów ma par. 153 dotyczący przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji a jak potraktowane są przewody (kanały) do wentylacji grawitacyjnej, gdzie dopuszcza się do stosowania przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej o wym. 0,1m/0,16m. Mogli by się zdecydować czy nazywać je kanałami czy przewodami, aby te określenia były spójne we wszystkich rozporządzeniach i normach. Póki co, to radze opierać się na zasadach wiedzy technicznej i podpytać mistrzów kominiarskich uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Korporacje Kominiarzy Polskich.
Gość: ola
2007-02-15 00:00
Re:Materiał niepalny?
Nie wiem czy pan Tomek i pan Kominiarczyk to te same osoby, ale wypowiedz tego otatniego porusza wazny problem dotyczacy niestety nie niespójności, ale NIECHLUJNOŚCI w treści ustaw i rozporzadzeń.
A jak powszechnie wiadomo technika jest tak ścisła dziedziną życia, że nie można sobie pozwolić na to" że nie potrafiono do tej pory dość jasno i precyzyjnie napisać w rozporządzeniu wymagań jakie powinny spełniać przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem możliwości wybuchu miejscowego pożaru w mieszkaniu" jak pisze pan Kominiarczyk.
Ale wrócę do mojej poprzedniej wypowiedzi :
Jak już wspomniałam technika lubi precyzyjne wypowiedzi a do takich, moim zdaniem, nie należy:"ODSYŁAM DO p-posz i p.bud." Moim zdaniem należy ze względu na szacunek do swojego rozmówcy, operować przynajmniej numerem dziennika ustaw, numerem normy.
Powiem szczerze, że jak słyszę wypowiedż na budowie, w trakcie dyskusji nad rozwiązaniem czysto technicznym, że na jakieś rozwiązanie nie pozwala lub pozwala prawo budowlane to wiem, że mój rozmówca go nie przeczytał.
Moja poprzednia wypowiedż była czysta prowokacją za co pana Tomka przepraszam, ale dalej powtarzam, aż do znudzenia, operujmy precyzyjnym, jasnym i czytelnym językiem technicznym i nie powtarzajmy frazesów.
Nikt z nas nie jest omnibusem, więc po to jest to forum, żeby móc wymienić się INFORMACJAMI, komentarzami, ale nie frazesami i ogólnikami.
Pozdrawiam
P.S. Ja też jestem przeciwko stosowaniu jakichkolwiek palnych materiałów w wykonymaniu przewodów wentylacyjnych grawitacyjnych lub mechanicznych, ale tylko na podstwaie zdrowego rozsądku , a nie przepisów.
Gość: Kominiarczyk
2007-02-15 00:00
Re:Materiał niepalny?
Tak na szybko to dwa akty wykonawcze do Ustawy "Prawo Budowlane", które koniecznie trzeba znać to Rozp. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", na którego paragrafy się powołałem w poprzednim post-cie, i Rozp. "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" - Dz.U.Nr 74 poz.836 z 1999r. w którym w rozdziale 1 określono znaczenie słów użytych w tym Rozporządzeniu: przewody dymowe, przewody spalinowe, kanały dymowe, kanały spalinowe, kanały wentylacyjne. Słowo "przewody" użyte jest w rozdziale 6 dotyczącym "Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych" w par.23 p.1), choć nie wyjaśniono, co oznacza słowo "przewody". Wnioskuje, że chodzi o przewody łączące urządzenia wentylacyjne.
Rozp. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" jest obecnie nowelizowane i myślę, że zostanie uporządkowane na, tyle, że jasno określi się, co oznaczają słowa "kanały wentylacyjne" a co "przewody wentylacyjne", np. czytaj par. 267 ust.1 i ust.4 i 5. Na pewno każdy z nas chciałby wiedzieć czy w par. 267 ust. 5 określenie "przewody wentylacji wywiewnej" to, to samo, co określenie "przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej", bo przewód kominowy do wentylacji grawitacyjnej jest przewodem wywiewnym, a więc można z tego wywnioskować, że przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej kuchni lub wnęki kuchennej w mieszkaniu mogą być z materiału, co najmniej trudno zapalnego, czyli z PVC. I to jest poważny problem, bo coraz częściej słyszę, że przewody (kanały) kominowe do wentylacji grawitacyjnej kuchni można wykonać z rur PVC . Ja wnioskuje, że przewód wywiewny w mieszkaniu jest łącznikiem okapu lub wentylatorka z kanałem kominowym do wentylacji grawitacyjnej i z całą surowością będę ścigał wykonywanie kanałów i przewodów z materiałów trudno i łatwo palnych.
I tym humorystycznym akcentem pożegnam Państwa czytających zbyt długie wywody niżej podpisanej osoby.
Pozdrawiam
Janusz Rękas e-mail kominiarczy@rubikon.pl
Gość: Paweł
2007-02-25 00:00
Re:Materiał niepalny?
Podzielam pogląd Pana Tomka - kominiarczyka dotyczący materiałów z których można wykonywać przewody wentylacyjne. (dopuszcza się trudno zapalne ale tylko w przypadkac wskazanych przez ww. - ja dodałbym wyraźnie, że tylko i wyłącznie w mieszkaniach). Wynika to z Działu VI warunków technicznych dla budynków w części dotyczącej właśnie m.in. przewodów wentylacyjnych