Gość: ea
2010-05-26 15:02
Lokalizacja wlotu "zetki" w ścianie
Czy umieszczenie wlotu "zetki"grawitacyjnej w ścianie zewnętrznej od strony ulicy stoi w sprzeczności z zapisem warunków technicznych, że czerpnia na poziomie w scianie nie powinna byc bliżej niz 8 m od ulicy? Zetka doprowadza powietrze do transformatorni umieszczonej w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy tej właśnie ścianie zewnętrznej. Wywiew grawitacyjny ponad dach. Od razu dodam, że wentylacja mechaniczna transformatorni nie chodzi w grę - nie zgadza się dostawca prądu.