Gość: AWAX
2009-02-10 00:00
Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Zapraszam Wszystkich zainteresowanych na publiczne forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji: www.kigchik.mojeforum.net
v-ce prezes ZG KIGCHIK mgr inż. Władysław Urbański
Gość: schik.pl
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
GŁÓWNY SĄD POLUBOWNY
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
O Ś W I A D C Z E N I E
Sąd rozpatrzył sprawę byłego członka Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji AWAX sp. z o.o. - reprezentant Władysław Urbański i orzekł najsurowszą karę - wykluczenie z grona członków organizacji na zawsze.
Głębsza analiza zgromadzonych dokumentów, wystąpień internetowych i innych poczynań Wł. Urbańskiego wskazuje na jego winę. Z premedytacją działa na szkodę organizacji, ale też na szkodę środowiska firm serwisowych.
Dziś jest poważna batalia o kształt przyszłego prawa. Podejmowane są próby zniekształcenia istotnych dla nas przepisów. Wszyscy wiemy, co oznacza odebranie klienta firmie serwisowej przez firmę handlową. Jest szansa zachowania korzystnego dla nas uregulowania tej kwestii.
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zmagają się o zachowanie poprawności w przepisie. Komu to przeszkadza, nie trzeba wyjaśniać.
Władysław Urbański, cyniczny awanturnik zawłaszcza nazwę właściwą dla w/w Stowarzyszenia, dokonuje kosmetycznych zmian w statucie SNT ChiK i mamiąc nieświadomych troską o ich interesy, namawia do założenia organizacji. Jest oczywistym, że ten gracz nie ma innego interesu niż własne korzyści. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że cała akcja z tworzeniem nowego stowarzyszenia miała jedynie wywołać awantury. Przecież można było opracować neutralny statut, przyjąć nazwę, która nie wywoła sporu. Lecz takie działanie mijałoby się z celem.
Firmy serwisowe winny bacznie obserwować stan prac nad nowym prawem i udzielić zdecydowanego poparcia Izbie, która reprezentuje ich interesy.
więcej na http://schik.pl />
Gość: AWAX
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Sąd Polubowny Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji nigdy nie powiadamiał mnie o jakiejkolwiek sprawie mojej oraz mojej firmy AWAX .
Nigdy nie zostałem oficjalnie powiadomiony o jakimkolwiek orzeczeniu w ww sprawach oraz możliwości odwołania.
Uważam,że takiego orzeczenia nigdy nie było i jest to kolejne matactwo człowieka (przepraszam wszystkich za użycie tego zwrotu),któremu brak odwagi aby się podpisać.
Chowanie się za podpisami typu "zarząd","Rada","sąd Polubowny"
itp jest dokładnym odzwierciedleniem poziomu intelektualnego autora.
Z poważaniem
v-ce prezes ZG KIGCHIK Władysław Urbański
Gość: schik.pl
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Komunikat Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Chlodnictwa i Klimatyzacji
Informujemy, że Władysław Urbański został przez Radę Izby w dniu 26 stycznia br. odwołany z Zarządu organizacji. Zainteresowany odebrał odwołanie osobiście.
Publikowanie nieprawdziwych informacji zostaje zapraszamy uznane za działanie na szkodę Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Gość: AWAX
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Komunikat Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Chlodnictwa i Klimatyzacji
Informujemy, że Władysław Urbański został przez Radę Izby w dniu 26 stycznia br. odwołany z Zarządu organizacji. Zainteresowany odebrał odwołanie osobiście.
Publikowanie nieprawdziwych informacji zostaje zapraszamy uznane za działanie na szkodę Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Kolejne bezczelne kłamstwo ,nigdy niczego takiego nie odbierałem.
To żałosne jak nisko można upaść.
v-ce prezes ZG KIGCHIK Władysław Urbański
Gość: schik.pl
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
widać za mało pijesz
Gość: AWAX
2009-02-10 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
www.kigchik.mojeforum.net
Gość: Rada KIGCHIK
2009-02-11 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
W związku z medialnym nagłośnieniem fałszywych informacji i oszczerstw Rada Izby wyjaśnia:
Włodzimierz Nekanda Trepka - reprezentant Chłodnictwo inż. Trepka, Osielsko,
Krzysztof Andruszkiewicz - reprezentant Termotech sc. Suwałki,
Franciszek Świtała - reprezentant Microclima Sp. z o.o. Lublin,
Władysław Urbański - reprezentant Awax Sp. z o.o. Szczecinek
zostali wykluczeni z Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji
za pospolite oszustwa. Sprawy były wnikliwie rozpoznane przez Sąd organizacji, a wina w każdym z przypadków bardzo oczywista.
Zbigniew Adamczyk - reprezentant Chłodex sc. Łódź został skreślony za uchylanie się od płacenia składek członkowskich.
Izba jest organizacją poważną i demokratyczną. Sprawy są podejmowane przez właściwe statutowo gremia. Powszechny wstyd i brak szacunku dla samego siebie powoduje, że wymienieni publikują bzdury o organizacji, tworzą nieprawdziwe fakty, dokonują swojej interpretacji statutu. Najzwyczajniej nie mogą pogodzić się z zasadami demokracji.
We wszystkich wypadkach decyzje personalne zapadały w głosowaniach uprawnionych organów Izby i wszystkie zostały podjęte zgodnie z izbowymi uregulowaniami i interpretacjami, jedynie uprawnionego, Głównego Sądu Polubownego. Nikt nigdy nie wniósł skargi na wyniki głosowań w trybie przewidzianym regulaminem.
Stało się ewidentnym, że wymienieni nie nadają się do współdziałania, ignorują przyjęte ustalenia, uchwały, są nieodpowiedzialni. Stąd nie ma dla nich miejsca w organizacji.
Rada Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji
Powrót do góry
Gość: Krajowa Izba Wytrzeźwień
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Kto naprawdę ma rację - niewiadomo. A jak niewoadomo o co chodzi to chodzi wiadomo o co.
Gość: awax
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
www.kigchik.mojeforum.net
Gość: Franciszek
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Oszczerstwa sa w stylu Pana Sokulskiego jednej osoby w trzech postaciach a od 2007 roku nie potrafi odpowiedzieć na pytania postawione przez Prezydium Rady Izby.
Poniżej jest sprawozdanie z tego posiedzenia czy to jest oszustwo pospolite jak zacytował Pan Sokulski kryjacy sie za kolektywem, ponieważ Rada Izby chciała zgodnie ze stautem wiedzieć na co sa kierowane środki finansowe.Pan Sokulski nie dopuścił do zwołania zgodnie ze statutem Walnego zgoromadzenia bo musiłby rozliczyć się z otrzymanych od członków środków finansowych, a dla Firm pracujących w branzy niczego nie zrobił od 2006-2009 roku poza wyłudzaniem składek i nie zrobi poza pozorami
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY IZBY
Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady po wnikliwej analizie
> dotychczasowej działalności i określeniu miejsca Izby w branży, w
> stosunku do Zarządu Izby zostały określone zadania jakie Zarząd
> powinien zrealizować w terminie 21 dni od daty otrzymania protokołu.
>
> 1) Dokumenty rejestracyjne KIGCHiK powinny ze skanowane i udostępnione
> na CD oddziałom.
>
> 2) Wszelkie Regulaminy, Zarządzenia powinny być ze skanowane i
> umieszczone na CD.
>
> 3) Powinna być wykupiona przez Izbę domena KIGCHIK.
>
> 4) W Izbie powinien znajdować się stacjonarny komputer , z łączem
> internetowym na którym powinna być umieszczona cała korespondencja
> wychodząca z biura.
>
> 5) Wszelkie dokumenty rozsyłane z biura muszą posiadać akceptację
> jednego z członków Prezydium Rady.
>
> 6) Wszelkie głosowania powinny być potwierdzane w formie papierowej w
> ciągu 14 dni od głosowania elektronicznego, lub opracowany specjalny
> system głosowania uniemożliwiający manipulowanie głosowaniem.
>
> 7) Rozsyłanie dokumentów nie może być chaotyczne (polecanie dla
> Andrzeja Sokulskiego).
>
> Bezwzględnie musi być uruchomiona strona internetowa Izby w
> przeciwnym przypadku zmieniamy firmę która to wykona w terminie do 15
> stycznia.
>
> 9) Zgodnie z obowiązującym statutem wzywamy Przewodniczącego Zarządu
> do zrealizowania paragrafu 29. ust 7. Dotyczy to obowiązku składania
> Radzie Izby kwartalnych sprawozdań finansowych, i opracowanie
> preliminarzu finansowego .ust 4.
>
> 10) Przygotowanie projektu regulaminu obowiązków Przewodniczącego Zarządu.
>
> 11) Desygnowanie osoby z Rady Izby do Ministerstwa Budownictwa,
> Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki komisji Sejmowych i
> senackich dla kontaktów i uwzględniania naszych interesów w
> przygotowywanych przepisach.
>
> 12) Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami dla zajmowania
> podobnych stanowisk w sprawach f gazów.
>
> 13) Doprecyzowanie wymagań w zakresie Branżowego Certyfikatu Jakości.
>
> 14) Proponowany termin Walnego Zgromadzenia pierwsza sobota kwietnia.
>
> 15) Termin Posiedzenia Rady Izby 12.01.2008 lub 19.01.2008.
>
> Na tym protokół zakończono i podpisano
>
> Tadeusz Gorazd
>
> sekretarz
>
> Warszawa 2007.12.20.
Gość: awax
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Jeżeli Sąd Polubowny i Rada Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji potwierdzi i podtrzyma zamieszczone wyżej -rzekomo ich-oświadczenia to oczywiście wniosę sprawę do sądu.Jeżeli są one natomiast "spreparowane"przez Andrzeja S to ten człowiek nie jest w stanie mnie obrazić.
v-ce prezes ZG KIGCHIK mgr inż.Władysław Urbański
na stronie www.kigchik.mojeforum.net sensacyjna informacja!!!!!:::Andrzej
Sokulski nie jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji,gdyż nie spełnia warunków wymienionych w Statucie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość: gość
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
oczywiście wymyslona przez urbańskiego hahahaha
Gość: fantiszek
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
Oszczerstwa sa w stylu Pana Sokulskiego jednej osoby w trzech postaciach a od 2007 roku nie potrafi odpowiedzieć na pytania postawione przez Prezydium Rady Izby.
Poniżej jest sprawozdanie z tego posiedzenia czy to jest oszustwo pospolite jak zacytował Pan Sokulski kryjacy sie za kolektywem, ponieważ Rada Izby chciała zgodnie ze stautem wiedzieć na co sa kierowane środki finansowe.Pan Sokulski nie dopuścił do zwołania zgodnie ze statutem Walnego zgoromadzenia bo musiłby rozliczyć się z otrzymanych od członków środków finansowych, a dla Firm pracujących w branzy niczego nie zrobił od 2006-2009 roku poza wyłudzaniem składek i nie zrobi poza pozorami
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY IZBY
Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady po wnikliwej analizie
> dotychczasowej działalności i określeniu miejsca Izby w branży, w
> stosunku do Zarządu Izby zostały określone zadania jakie Zarząd
> powinien zrealizować w terminie 21 dni od daty otrzymania protokołu.
>
> 1) Dokumenty rejestracyjne KIGCHiK powinny ze skanowane i udostępnione
> na CD oddziałom.
>
> 2) Wszelkie Regulaminy, Zarządzenia powinny być ze skanowane i
> umieszczone na CD.
>
> 3) Powinna być wykupiona przez Izbę domena KIGCHIK.
>
> 4) W Izbie powinien znajdować się stacjonarny komputer , z łączem
> internetowym na którym powinna być umieszczona cała korespondencja
> wychodząca z biura.
>
> 5) Wszelkie dokumenty rozsyłane z biura muszą posiadać akceptację
> jednego z członków Prezydium Rady.
>
> 6) Wszelkie głosowania powinny być potwierdzane w formie papierowej w
> ciągu 14 dni od głosowania elektronicznego, lub opracowany specjalny
> system głosowania uniemożliwiający manipulowanie głosowaniem.
>
> 7) Rozsyłanie dokumentów nie może być chaotyczne (polecanie dla
> Andrzeja Sokulskiego).
>
> Bezwzględnie musi być uruchomiona strona internetowa Izby w
> przeciwnym przypadku zmieniamy firmę która to wykona w terminie do 15
> stycznia.
>
> 9) Zgodnie z obowiązującym statutem wzywamy Przewodniczącego Zarządu
> do zrealizowania paragrafu 29. ust 7. Dotyczy to obowiązku składania
> Radzie Izby kwartalnych sprawozdań finansowych, i opracowanie
> preliminarzu finansowego .ust 4.
>
> 10) Przygotowanie projektu regulaminu obowiązków Przewodniczącego Zarządu.
>
> 11) Desygnowanie osoby z Rady Izby do Ministerstwa Budownictwa,
> Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki komisji Sejmowych i
> senackich dla kontaktów i uwzględniania naszych interesów w
> przygotowywanych przepisach.
>
> 12) Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami dla zajmowania
> podobnych stanowisk w sprawach f gazów.
>
> 13) Doprecyzowanie wymagań w zakresie Branżowego Certyfikatu Jakości.
>
> 14) Proponowany termin Walnego Zgromadzenia pierwsza sobota kwietnia.
>
> 15) Termin Posiedzenia Rady Izby 12.01.2008 lub 19.01.2008.
>
> Na tym protokół zakończono i podpisano
>
> Tadeusz Gorazd
>
> sekretarz
>
> Warszawa 2007.12.20.
Ciekawe, wstecz posiedzenie prezydium.
Prezydium nie miało posiedzeń
Gość: AWAX
2009-02-12 00:00
Re:Forum Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa I Klimatyzacji
oczywiście wymyslona przez urbańskiego hahahaha
W dokumentach rejestracyjnych Izby znajdujących się w Sądzie na liście obecności znajduje się informacja,że Andrzej Sokulski reprezentuje :CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI CIT CHIK SIMP Andrzej Sokulski
00-050 Warszawa ul.Czackiego 3/5 hahahahahahahaha.
Dla zainteresowanych mogę przesłać fotokopię na priv
v-ce prezes ZG KIGCHIK Władysław Urbański
Miałem nadzieję,że sprawy wewnętrzne Izby zostaną załatwione we własnym gronie i przykro mi,że tak się nie stało.Ta "puszka Pandory"chyba jednak będzie się nadawała jedynie dla NIK u.