Gość: końservator
2010-10-19 15:30
Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych
Witam Forumowiczów. Mam pytanie czy istnieje jakaś podstawa prawna (jeśli tak to jaka?), która nakazywałby administratorowi budynku biurowego (5 pięter ok 3000m2 powierzchni) dokonywać okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych i ich dezynfekcji. I czy w fazie projektu należy tak projektować ażeby na kanałach znajdowały się specjalne rewizje przewidziane do tych celów. Jeśli tak to od kiedy prawo tak stanowi w naszym kraju?
Dziękuję za odpowiedzi.
Gość: Macieto
2010-10-20 07:38
Re: Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych
cześć
Sprawdź paragraf 153 w Warunkach Technicznych.......
Zacytuję obecny stan prawny:
"5. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej
Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile
ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym
nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych."

Warunki techniczne z 2002:
"6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych."

Jak to było wcześniej to nie wiem.
Jeśli chodzi o obowiązek okresowego czyszczenia to nie znam przepisu który to reguluje poza ogólnikowym stwierdzeniem w WT albo prawie budowlanym że "należy utrzymywać instalację w dobrym stanie"
pzdr
Gość: końservator
2010-10-20 09:25
Re: Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych
Dzięki i za to. Dobry początek.
Gość: STUDENT
2010-10-20 09:36
Re: Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych
W Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1138) [6]

§ 30
1.W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;
3)od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.
2.W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.