Gość: korol
2007-09-19 00:00
Chłonność akustyczna pomieszczeń zagospodarowanych
Od ok roku, po wykonaniu instalacji wentylacji obowiązyjącym stało się pomiary hałasu.
Zgodnie z PN-87/B02151/02, Akustyka budowlana, pomiary powinny byś przeprowadzane w pomieszczeniach "umeblowanych i wyposażonych zgodnie z ich przeznaczeniem". Jednak po oddaniu instalacji wentylacji do uzytkowania należy przedstawić protokół pomiaru hałasu. PN-87/B02151/02 przewiduje tez i taką sytuację, jednak niezrozumiały dla mnie jest algorytm przeliczeia.
Czy jest ktoś,, kto mógłby mi wytłumaczyć dla czego i w jaki sposób dostosować wartości pomierzone w dB do współczynnika chłonności akustycznej zawartego w PN a wyrażonego w m2
Dziękuję z góry za rozsadne odpowiedzi.
Krytyki i docinki - proszę w dziale "nowinki" " dla Agi"