WW Gaz - logo

WW Gaz

Głównym przedmiotem aktywności Spółki jest budowa i modernizacja gazociągów niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia. Firma ściśle współpracuje z Karpacką Spółką Gazownictwa jako podwykonawca przy budowie i modernizacji sieci gazowych. Naszym atutem jest własna stale rozbudowywana baza sprzętowa (koparki, zgrzewarki i urządzenia do przewiertów), dzięki czemu jesteśmy głównym wykonawcą sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia na terenie miasta Krakowa.

Wykonujemy również kompleksowe prace ziemne (wykopy, plantowanie terenu, korytowanie terenu, niwelacja terenu, skarpowanie, roboty hydrotechniczne budowa dróg i parkingów).Dane adresowe:
Krochmalniki 12B
Kraków
Małopolskie
Poland

Obszar działalności firmy WW Gaz:
  • Instalacje i montaż
  • Instalacje i montaż -> Instalacja gazownicza