PUC MAJSTER - logo

PUC MAJSTER

Firma PUC MAJSTER specjalizuje się w czyszczeniu wentylacji i dezynfekcji. Czynności te są nieodzownym elementem bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

W zakres takiego czyszczenia wchodzą następujące czynności:
1. Montaż dekli rewizyjnych
2. Montaż i demontaż motoru wentylacyjnego
3. Czyszczenie motoru
4. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
5. Czyszczenie filtrów

Firma wykonuje te czynności sprawdzonymi technikami tj.: ręcznie, mechanicznie i chemicznie; posługujemy się środkami chemicznymi za zgodą PZH. Każdy z elementów instalacji wentylacyjnej jest gruntownie czyszczony. Montaż dekli rewizyjnych jest czynnością konieczną, aby móc wykonać czyszczenie wentylacji od środka. Dekle rewizyjne są integralną częścią kanałów wentylacyjnych; ilość dekli do wycięcia jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju i przekroju instalacji.
Sugerowana częstotliwość korzystania z naszych usług odpowiada potrzebom sprawnego działania wentylacji, zachowania bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego oraz możliwości całkowitego oczyszczenia.

Po skończonych pracach otrzymacie Państwo pełną dokumentację zweryfikowaną przeglądem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w przypadku przeprowadzonej dezynfekcji - przez odpowiednie instytucje sanitarne.

Jesteśmy dostępni na terenie całej Polski przez 24 godziny na dobę. Na życzenie klienta wykonujemy przeglądy sprawdzające.

Dane adresowe:
ul.
Polska
Podkarpackie
Poland

Obszar działalności firmy PUC MAJSTER:
  • Instalacje i montaż
Instalator:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Serwis:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna