PM Projekt s.c.

Projektowanie i nadzory:
* Wentylacja, Klimatyzacja,
* Centralne Ogrzewanie,
* Kotłownie i Węzły Cieplne
* Systemy Oddymiania Budynków
* Transport pneumatyczny
* Odpylanie w przemyśle drzewnym
* Filtracja i oczyszczanie powietrza
Dodatkowe projektowanie w prowadzonej grupie projektowej:
instalacje i sieci gazowe, instalacje i sieci cieplne
instalacje i sieci WOD-KAN

Dane adresowe:
Barwna 23
Bydgoszcz
Kujawsko-pomorskie
Poland

Obszar działalności firmy PM Projekt s.c.:
  • Instalacje i montaż
Projektant:
  • Instalacje i montaż -> Montaż instalacji chłodniczej
  • Usługi -> Usługi - projektowanie i wycena
  • Usługi -> Usługi - doradztwo techniczne
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna
  • Instalacje i montaż -> Instalacja gazownicza