MERCOR SA

+48.58.3097156

Nadrzędnym celem Grupy Mercor jest ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Plany strategiczne Grupy Mercor obejmują trzy podstawowe kierunki działań, które mają zapewnić Spółce wzrost sprzedaży, udziału w rynku, a w efekcie także zwiększenie zysku.

Są to:

1. Dalszy wzrost efektywności, głównie poprzez optymalizację procesów biznesowych i konsolidację wewnętrzną Grupy Mercor w ramach struktury określonej i rozwijanej po transakcji z Grupą ASSA ABLOY:
- usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor
- wzrost jakości obsługi klientów - poprawa komunikacji z klientami

2. Dalszy rozwój sprzedaży:
- kontynuacja ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych
- rozwój sprzedaży na rynkach macierzystych: czeskim, słowackim, ukraińskim poprzez nowe spółki zależne: Mercor Czech Republic, Mercor Slovakia i Mercor UA
- pozyskiwanie nowych rynków zbytu
- rozwój sprzedaży w wybranych segmentach gospodarki
- rozwój sprzedaży usług serwisowych

3. Wprowadzanie do oferty nowych, lepszych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Strategia Grupy zakłada utrzymanie i pogłębianie własnego modelu biznesowego polegającego na dostawie kompleksowych rozwiązań.

Dane adresowe:
Twarda 7
Gdańsk
Pomorskie
Poland