Ekoprojekt

+48.22.8864439

Projektowaniu instalacji grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych, doradztwo energetyczne. Wykonujemy projekty dla nowych i istniejących budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

W 2012 roku zostaliśmy uhonorowani przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa prestiżowym tytułem "Firma Inżynierska Mazowsza Roku 2012" w kategorii "Projektowanie".

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

1. Dokumentacje projektowe
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wodno - kanalizacyjne
- instalacje przeciwpożarowe
- instalacje gazowe
- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- instalacje elektryczne
- węzły ciepłownicze i kotłownie
- sieci i przyłącza ciepłownicze
- sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- sieci i przyłącza gazowe
- hydrofornie na cele bytowe i przeciwpożarowe
- kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
- odnawialne źródła energii


2. Analizy i koncepcje przedinwestycyjne
- analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii
- analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię, wodę i odprowadzenia ścieków

3. Nadzory i przeglądy budowlane
- nadzory autorskie i inwestorskie
- przeglądy okresowe i pomiary

4. Doradztwo energetyczne
- optymalizacja efektywności energetycznej
- równoważenie instalacji grzewczych
- ocena izolacyjności cieplnej przegród metodą termowizji
- ocena poprawności wykonanych robót ociepleniowych metodą termowizji
- ocena stanu wilgotnościowego przegród
- audyty energetyczne, remontowe, efektywności energetycznej
- świadectwa charakterystyki energetycznej
- analizy techniczno ekonomiczne

Dane adresowe:
al. Krakowska 224
Warszawa
Mazowieckie
Poland